Proizvodnja pralnih, pomivalnih in sušilnih strojev bo drugo leto v celoti preseljena iz Švedske v Velenje. Foto: BoBo
Proizvodnja pralnih, pomivalnih in sušilnih strojev bo drugo leto v celoti preseljena iz Švedske v Velenje. Foto: BoBo
Franjo Bobinac
Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac med ključne dejavnosti do konca leta prišteva prizadevanje za povečevanje prodaje, racionalizacijo in optimizacijo poslovanja in zvišanje finančne stabilnosti. Foto: MMC RTV SLO

Čisti dobiček Gorenja je v prvih šestih mesecih znašal 2,3 milijona, prihodki od prodaje pa so v primerjavi z lanskim enakim obdobjem nižji za 3,3 odstotka in so znašali 618,6 milijona evrov.

Prodaja nižja, vpliv razlik v tečajih
Razlog za manjši dobiček so upad prodaje in negativne tečajne razlike, na poslovanje Gorenja pa so vplivali dolžniška kriza, visoka stopnja brezposelnosti, visoke cene surovin in materiala, ki jih ni bilo mogoče prenesti v končne cene izdelkov, plačilna nedisciplina in valutna tveganja, so sporočili iz družbe.

V drugem četrtletju letošnjega leta je šlo Gorenju nekoliko bolje, saj je odstotek prodaje v primerjavi z lanskimi drugimi štirimi meseci nižji za le odstotek. Pri tem so izvzeti učinki, ki jih je imela prodaja lastniškega deleža v družbi Istrabenz Gorenje.

Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenja, je po objavi rezultatov dejal, da ostajajo razmere na prodajnih, nabavnih in finančnih trgih še naprej nepredvidljive in polne izzivov. Do konca leta se bo družba tako osredotočila na povečevanje prodaje, racionalizacijo in optimizacijo poslovanja in zvišanje finančne stabilnosti.

Gorenje je letos svoje izdelke najuspešneje prodajalo v Rusiji in na neevropskih trgih kot so ZDA, Avstralija in Bližnji ter Daljni vzhod. Na neevropskih trgih so zaznamovali 6,6-odstotno rast, v vzhodni Evropi pa je bila ta 3,2-odstotna.

Kraljič ni več nadzornik Gorenja
.
Gorenje zapušča eden izmed članov nadzornega odbora Peter Kraljič, ki je med nadzorniki deloval dve leti. Iz nadzornega sveta izstopa iz osebnih razlogov. Kraljič je zaradi nestrinjanja z načinom izbire generalnega direktorja pred dvema letoma izstopil tudi iz nadzornega sveta Slovenskih železnic, kot člana nadzornega sveta SID banke pa ga je z vsemi preostalimi člani aprila razrešila vlada, Kraljič je nekdanji direktor svetovalne hiše McKinsey.

A kljub dobrim rezultatom je na dobičkonosnost negativno vplivalo dogajanje na nekaterih trgih jugovzhodne Evrope, predvsem pohištvenem.

Več dolgoročnih obveznosti, nižji neto finančni dolg
Neto finančni dolg Gorenja se je v drugem četrtletju letošnjega leta znižal za 22 milijonov, struktura finančnih obveznosti pa se je v prvem polletju izboljšala, ker se je povečal delež dolgoročnih obveznosti.

Gorenje namerava poslovanje izboljšati z optimizacijo proizvodnih lokacij (ta je že v teku), proizvodnjo štedilnikov so že preselili iz Finske na Češko, v naslednjem letu pa se v Velenje iz Švedske celi celotna proizvodnja pralnih, sušilnih in pomivalnih strojev. Proizvodnjo hladilno-zamrzovalnih aparatov v Srbskem Valjevu bodo razširili.