Podobno kot v prvem valu epidemije je bilo tudi v drugem najmočneje prizadeto gostinstvo, kjer se je precej zmanjšalo tudi število delovno aktivnih. Foto: Reuters
Podobno kot v prvem valu epidemije je bilo tudi v drugem najmočneje prizadeto gostinstvo, kjer se je precej zmanjšalo tudi število delovno aktivnih. Foto: Reuters

Ob strogih zajezitvenih ukrepih se je na začetku zadnjega četrtletja 2020 v Sloveniji prodaja v trgovini in nekaterih storitvenih dejavnostih, predvsem povezanih z zasebno potrošnjo, precej zmanjšala, je Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) navedel v najnovejši izdaji Ekonomskega ogledala. V drugem valu epidemije so bile manj prizadete izvozno usmerjene dejavnosti. Izvoz blaga v države EU-ja, kamor izvozimo okoli tri četrtine blaga, in proizvodnja predelovalnih dejavnosti sta se po rasti v tretjem četrtletju proti koncu leta povečala.

Ob ohranjanju interventnih ukrepov na trgu dela in predvidoma manjšem padcu gospodarske dejavnosti kot v prvem valu epidemije se je število registriranih brezposelnih decembra nekoliko povečalo, kot ugotavlja Umar, večinoma kot posledica sezonskih dejavnikov. Konec decembra je bilo brezposelnih 87.283 ljudi, kar je 3,7 odstotka več kot konec novembra in 15,9 odstotka več kot pred letom.

Vplivi na plače v zasebnem in javnem sektorju

"Tudi na povprečno bruto plačo od spomladi pomembno vplivajo interventni ukrepi. V zasebnem sektorju se je medletna rast plač od aprila, ko je močno porasla zaradi vpliva metodologije izračuna statistike plač ob velikem številu napotitev zaposlenih oseb v ukrep čakanja na delo, postopoma umirjala," so navedli na Umarju.

V javnem sektorju pa se je z razglasitvijo drugega vala epidemije in ponovnim izplačevanjem kriznih dodatkov znova nekoliko povišala. Podobno kot v prvem valu epidemije je bilo najmočneje prizadeto gostinstvo, kjer se je precej zmanjšalo tudi število delovno aktivnih. Zmanjšali so se tudi izdatki gospodinjstev za osebne, razvedrilne, športne in druge storitve.

Krepitev prodaje po pošti in internetu

Zaradi zaprtja nenujnih trgovin se je močno skrčila prodaja v trgovini z motornimi vozili in trgovini na drobno s poltrajnimi in trajnimi dobrinami. Zaradi manjšega prometa tovornih in osebnih vozil ter prevozov tujih turistov je bila nižja tudi prodaja v trgovini na drobno z motornimi gorivi. Ponovno se je okrepila prodaja živil v trgovini na drobno ter prodaja po pošti in internetu.

Epidemija in ukrepi za njeno zajezitev so zaradi manjšega povpraševanja močno vplivali tudi na gibanje nekaterih cen storitev in blaga. Medletni padec cen življenjskih potrebščin se je konec leta 2020 nekoliko poglobil. K temu je prispevala precejšnja umiritev rasti cen storitev in hrane, kar na Umarju pripisujejo večji ponudbi zaradi dobre letine, skromno aktivnostjo v gostinstvu ter popolnim zaprtjem nekaterih drugih dejavnosti.