Gradbeništvo spada med panoge, kjer zaupanje akterjev pada. Foto: Reuters
Gradbeništvo spada med panoge, kjer zaupanje akterjev pada. Foto: Reuters

Kazalnik gospodarske klime kaže na splošno razpoloženje in zaupanje poslovnih deležnikov v delovanje gospodarstva. Na pozitivno rast sta vplivali enoodstotno izboljšanje zaupanja v trgovino na drobno in 0,7-odstotno izboljšanje zaupanja v predelovalne dejavnosti. Poslabšali so se zaupanje med potrošniki in zaupanje v storitvene in gradbene dejavnosti, vendar le za nekaj desetin odstotka, zato se je kazalnik v celoti pomaknil navzgor.

Gospodarsko razpoloženje je v zadnjem letu sicer zaznalo padec, saj je bil kazalnik februarja lani za 3,9 odstotka višji. K padcu so prispevale slabe vrednosti štirih od petih sestavnih delov indeksa. Zaupanje med potrošniki se je znižalo za 1,9 odstotne točke, v storitvenih dejavnostih za 1,7 odstotne točke, v predelovalnih dejavnostih za 0,6 odstotne točke in v gradbeništvu za 0,5 odstotne točke. Pozitivno rast je dosegel le kazalnik zaupanja v trgovino na drobno, ki se je izboljšal za slabo odstotno točko.

Poslovne težnje

Urad je poleg vrednosti kazalnika objavil tudi pregled poslovnih teženj. Iz pregleda je razvidno, da se je zaupanje v poslovnem svetu izboljšalo v predelovalne in trgovinske dejavnosti in poslabšalo v storitvene dejavnosti in gradbeništvo. K izboljšanju zaupanja v predelovalne dejavnosti sta vplivali predvsem izboljšanji kazalnikov zalog končnih izdelkov in skupnih naročil.

Kazalniki zaupanja v gradbeništvo so se poslabšali kljub pozitivnim znakom na področju stanj in pričakovanj v panog. K negativnim pričakovanjem so prispevali predvsem pričakovane rasti cen in napovedi o prihodnosti zaposlovanja. Slabše napovedi glede zaposlovanja pa so poslabšale tudi zaupanje v storitvene dejavnosti.