Z današnjim dnem se je z mesta predsednika uprave po 33 letih poslovil tudi Uroš Slavinec. Foto: BoBo
Z današnjim dnem se je z mesta predsednika uprave po 33 letih poslovil tudi Uroš Slavinec. Foto: BoBo


Na predlog avstrijskega Ringa so bili na skupščini za nove nadzornike imenovani predsednik uprave Ringa Gerald Martens, finančni direktor Ringa Ralph-Leo Lanckohr, predsednik Ringovega finančnega partnerja GSO Capital Partners Paulo Eapen in Michael Vilhen iz Ringove družbe Rembrandtin Oberösterreich.

Društvo MDS pa je zmotilo, da se ni odločalo o vsakem nadzorniku posebej, kakor določa zakon o gospodarskih družbah, temveč se jih je potrjevalo v "paketu". Zato je društvo na ta sklep napovedalo vložitev izpodbojne tožbe, so sporočili iz MDS-ja.

Hkrati so novi lastniki s sprejetjem sprememb statuta zmanjšali število članov nadzornega sveta z osmih na šest. To posledično pomeni manjše število predstavnikov delavcev, in sicer namesto treh le še dva. Kot predstavnik delavcev je bil odpoklican Ivan Grčar, v nadzornem svetu pa ostajata Ivanka Poljanšek in Tomaž Kumer.

Umaknili omejitve uprave
Pri spremembah statuta je predstavnik Ringa podal tudi nasprotni predlog, s katerim so črtali določbo, ki upravo omejuje pri sklepanju poslov v vrednosti nad pet milijonov evrov. Na vprašanje, ali je ta sprememba v kakšni povezavi s 132-milijonskim sindiciranim posojilom (uradno naj bi ta denar Helios porabil zgolj za refinanciranje in poslovanje družbe, in ne za financiranje avstrijskega prevzema), predstavnik MDS-ja ni dobil odgovora.

Z današnjim dnem se je po 33 letih vodenja družbe s položaja predsednika uprave Heliosa umaknil tudi Uroš Slavinec. Pričakovati je, da bodo novi nadzorniki v čim krajšem času imenovali novo upravo.