HSE je državi vrnil pomoč. Foto: BoBo
HSE je državi vrnil pomoč. Foto: BoBo

Slovenski državni holding (SDH) je decembra 2022 družbi Holding Slovenske elektrarne (HSE) odobril naknadno vplačilo kapitala za premostitev izrednih likvidnostnih razmer v skupni višini 492 milijonov evrov. Naknadno vplačilo kapitala je bilo namenjeno reševanju likvidnostnega primanjkljaja skupine HSE-ja kot posledice energetske krize, izjemno nizke hidrologije in ustavitve TEŠ-a zaradi zaprtja enega od dveh odkopnih polj v Premogovniku Velenje v letu 2022.

Ob izvedenem naknadnem vplačilu kapitala je SDH še dodatno okrepil svojo nadzorstveno vlogo. S posebnim pooblaščencem je skrbno spremljal namensko porabo sredstev iz naslova naknadnega vplačila kapitala ter na družbo naslovil konkretna pričakovanja za učinkovitejše upravljanje tveganj ter načrtovanje in uravnavanje likvidnosti. Izvedeni ukrepi in višja realizacija proizvodnje električne energije v letošnjem in lanskem letu so omogočili, da je družba HSE Republiki Sloveniji pospešeno vračala prejeta sredstva.

Hitro odplačilo obveznosti omogoča pospešeno izgradnjo hidroelektrarn

Generalni direktor HSE-ja Tomaž Štokelj je zmožnost po povračilu državne pomoči ob dobavljanju elektrike po reguliranih cenah pripisal uspešnemu poslovanju skupine HSE v letu 2023 in prvi polovici letošnjega leta. "Brez zavzetega dela zaposlenih, dobrega obvladovanja tveganj in učinkovitega upravljanja lastne proizvodnje in trgovanja z električno energijo nam tega ne bi uspelo doseči," je prepričan Štokelj.

Kot so še navedli v HSE-ju, jim hitro odplačilo obveznosti do države omogoča, da bodo še pospešili izgradnjo hidroelektrarn ter sončnih in vetrnih elektrarn, se posvetili vlaganjem v vodikove tehnologije, geotermijo, biomaso in tehnologije, povezane s fleksibilnostjo, digitalizacijo, e-mobilnostjo, pametnimi omrežji, hranilniki in virtualnimi elektrarnami.
"Pomembno vlogo bosta v prihodnosti igrali tudi maloprodajni družbi, ECE in Energija plus, ki bosta z novimi produkti in storitvami aktivno gradili okoljsko ozaveščeno mrežo končnih odjemalcev električne energije," so v sporočilu za javnost še navedli v HSE-ju.

Kljub začetnim dvomom, da bo HSE državi vrnil celotno pomoč, se je to zgodilo v letu in pol. Vračati jo je začel junija lani, najprej z izplačilom 100 milijonov evrov, nato je septembra vrnil 142 milijonov evrov, decembra dodatnih 100 milijonov, konec marca 75 milijonov evrov in danes še preostalih 75 milijonov evrov.

"To potrjuje, da je SDH kot skrben upravljavec pravočasno ukrepal in s tem ohranil vrednost naložbe Republike Slovenije v HSE. Izboljšano obvladovanje tveganj, zavezanost optimizaciji ter uspešno poslovanje skupine HSE so bili garanti za vračilo vseh sredstev, ki jih je družba prejela s strani lastnika," so v sporočilu za javnost še zapisali v SDH-ju.