Posel bo končan po odobritvi Agencije za varstvo konkurence, so sporočili iz Elektra Maribor in HSE.

HSE je v regiji prisoten prek družbe Dravske elektrarne Maribor (DEM), ki proizvede največ energije iz obnovljivih virov v državi, in družbe za projektiranje HSE Invest. "Lokalno okolje poznamo, saj v njem deluje več kot 300 naših sodelavcev, ga spoštujemo in ocenjujemo kot perspektivno regijo za nadaljnji razvoj energetske dejavnosti," je danes ob podpisu pogodbe dejal generalni direktor HSE Viktor Vračar.

Zato se, je dodal, veselijo novega sodelovanja z Elektrom Maribor oz. družbo Energija plus, prek katere bodo skupaj neposredno dostopali do končnega uporabnika. "Vstop holdinga v maloprodajno družbo Energija plus je izjemnega regionalnega pomena, saj se tako še bolj izpostavi lokalna povezanost in družbena odgovornost lokalnih podjetij. Na širšem mariborskem območju pospešeno vlagamo in širimo proizvodnjo energije iz obnovljivih virov z naložbo v veliko sončno elektrarno Zlatoličje. Preučujemo tudi možnost izrabe vetra in geotermalne energije. Vse predvidene izboljšave, ki temeljijo na strategiji prehoda na oskrbo z zeleno energijo, bodo koristile vsem udeležencem na trgu, ponudnikom in uporabnikom električne energije," je še povedal Vračar.

Predsednik uprave Elektro Maribor Boris Sovič je zadovoljen z doseženim v pogajanjih. "Verjamemo, da je sklenjen posel v interesu uporabnikov storitev družbe Energija plus in njenih zaposlenih. Energija plus je zelo uspešna gospodarska družba. Kupcem ponuja celovito in trajnostno energetsko oskrbo v okviru krovne blagovne znamke," je dejal.

Energija plus poleg oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom nudi tudi oskrbo s toploto, sončne elektrarne za samooskrbo na ključ, ima javno polnilno infrastrukturo za električna vozila, nudi mikro e-mobilnost, kot so e-kolesa in skiroji.

Elektro Maribor bo 49-odstotni delež ohranil, je napovedal Sovič. "Pomembno je, da bo družba Energija plus v prihodnje lahko še bolj učinkovito uresničevala strateške cilje prehoda v brezogljično družbo. Vstop partnerja s podobnimi razvojnimi načrti je pomemben za razvoj novih načinov oskrbe z električno energijo in storitev za aktivne odjemalce, usmerjenih v čim višjo stopnjo energetske samozadostnosti," je dejal.