Foto: BoBo
Foto: BoBo

Vodstvi HSE-ja in Slovenskega državnega holdinga (SDH) sta se zaradi dobrega poslovanja energetskega holdinga že dogovorili, da bo HSE državi predčasno, do konca leta, vrnil še dodatnih 60 do 100 milijonov evrov, so sporočili iz HSE-ja.

"Poslovanje skupine HSE v letu 2023 je zelo dobro. Uspešno smo sanirali likvidnostne težave in proizvodni proces v Premogovniku Velenje, proizvodnja naših elektrarn je nadplanska, s čimer zagotavljamo tudi zanesljivo oskrbo slovenskega gospodarstva in gospodinjstev z električno energijo," je v sporočilu za javnost navedel generalni direktor HSE-ja Tomaž Štokelj.

Dodatno je v izjavi za javnost po poročanju STA poudaril, da bi lahko bilo letošnje leto, če se ne bo zgodilo kaj drastičnega, najboljše leto v zgodovini skupine HSE. Izkop v velenjskem premogovniku je po njegovih besedah 21 odstotkov nad načrti, posledično pa je za 11 odstotkov večja tudi proizvodnja v Termoelektrarni Šoštanj (Teš). Ker so bistveno večje tudi zaloge premoga, gredo v prihajajočo zimo "bistveno mirneje". "Možnosti, da bi se ponovilo nekaj podobnega kot lani, se pravi, da ni bilo dovolj premoga za Teš, so bistveno bistveno manjše," je dejal. Zadovoljni so tudi s hidrodivizijo, katere proizvodnja je 17 odstotkov nad načrti.

Vizija zelenega prihoda

Skupina HSE pa nadaljuje optimizacijo poslovanja in začenja nov investicijski cikel, ki je usklajen z vizijo nosilca zelenega prehoda. "Dobro in stabilno poslovanje skupine HSE je bilo pogoj za zagon novega investicijskega cikla, za katerega smo angažirali vse strokovne kadre v skupini. Naš cilj je postati nosilec zelenega prehoda države in temu so podrejeni prav vsi naši načrti, od naložb v nove zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov do razvoja storitev za končne odjemalce. Prav te je treba še posebej usmerjati na pot zelenega prehoda ter jih s primernimi produkti, storitvami in rešitvami opolnomočiti za to, da bodo aktivno sodelovali pri zeleni preobrazbi slovenske energetike in družbe," je še poudaril Štokelj.

Med obnovljivimi viri je poudaril naložbe v sončne in vetrne elektrarne, v nove hidroelektrarne, denimo na srednji Savi, s čimer naj bi se omogočilo tudi povečanje poplavne varnosti, in v nove raziskave v geotermalno energijo v Pomurju.

Zgraditi nameravajo tudi sodoben multifuel oz. večgorivni kotel na biomaso, v primeru soglasja z lokalno skupnostjo pa bi v Šoštanju uporabljali še komunalne odpadke.

Prav tako imajo v HSE-ju velike načrte na področju gradnje črpalnih elektrarn, pri čemer je generalni direktor omenil Kozjak, in z drugimi projekti. Kot je spomnil, sodelujejo pri mednarodnem projektu Vodikove doline severnega Jadrana, v okviru katerega se bo proizvajalo vodik.

Glede dodatne morebitne obdavčitve za sanacijo po nedavnih poplavah je Štokelj pojasnil, da od države niso dobili še nobenega signala. "Seveda pa razumemo poplave in stvari, ki so se dogodile, tudi zaradi tega je skupina HSE takoj, že prve dni po poplavah, pristopila k pomoči prizadetim območjem, tako v materialu kakor tudi v sredstvih," je dejal in spomnil še na odpis stroškov z električno energijo poplavljenim gospodinjstvom. Tovrstno pomoč naj bi izvajali tudi v naprej.

SDH je z dokapitalizacijo dodatno okrepil svojo nadzorstveno vlogo

V SDH-ju pa so po poročanju STA-ja pojasnili, da je bila lanska dokapitalizacija HSE-ja namenjena "reševanju likvidnostnega primanjkljaja skupine HSE kot posledici energetske krize, izjemno nizke hidrologije in ustavitve Termoelektrarne Šoštanj zaradi zaprtja enega od dveh odkopnih polj Premogovnika Velenje v lanskem letu".

SDH je z dokapitalizacijo dodatno okrepil svojo nadzorstveno vlogo. S posebnim pooblaščencem so skrbno spremljali namensko porabo sredstev, na družbo pa so naslovili konkretna pričakovanja glede učinkovitejšega upravljanja tveganj ter načrtovanja in uravnavanja likvidnosti.

V SDH-ju so prepričani, da so ukrepali primerno, s tem pa pomembno prispevali k zanesljivi oskrbi z električno energijo. "Izboljšano obvladovanje tveganj, nadaljnja optimizacija ter uspešno poslovanje skupine HSE so zagotovila za vračilo vseh sredstev, ki jih je družba prejela s poznejšim vplačilom kapitala, ter za zagon naložb s ciljem uspešnega zelenega prehoda," so še navedli v sporočilu za javnost.