Zaradi tveganja za nakup ponarejenega LPM, označenega po ISPM 15, UVHVVR kupcem svetuje, da lesen pakirni material kupujejo pri preverjenih dobaviteljih in preverijo značilne prepoznavne znake, ki zagotavljajo izpolnjevanje mednarodnih standardov ali kakovostnih parametrov. Foto: gov.si
Zaradi tveganja za nakup ponarejenega LPM, označenega po ISPM 15, UVHVVR kupcem svetuje, da lesen pakirni material kupujejo pri preverjenih dobaviteljih in preverijo značilne prepoznavne znake, ki zagotavljajo izpolnjevanje mednarodnih standardov ali kakovostnih parametrov. Foto: gov.si

Inšpekcija Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je na začetku leta izvedla poostren uradni nadzor nad pošiljkami lesenega pakirnega materiala (LPM) ob uvozu. Predmet nadzora so bile pošiljke, ki so carinsko deklarirane s tarifno številko 4415 in s poreklom iz Ukrajine.

V trimesečnem obdobju poostrenega uradnega nadzora je bilo pregledanih 26 pošiljk LPM-ja iz Ukrajine, od tega je bilo neskladnih deset pošiljk. Pri vseh neskladnih pošiljkah so inšpektorji ugotovili neskladja glede označevanja, in sicer so bile ugotovljene nečitljive, slabo vidne ali pomanjkljive oznake oziroma je bil LPM brez oznak po Mednarodnem standardu glede pravil za lesen pakirni material v mednarodni trgovini (ISPM 15).

Pri nekaterih pošiljkah je nadzor pokazal visoko vsebnost vlage, črvino in znamenja gliv modrivk, pri nekaterih pošiljkah pa so bili najdeni tudi živi škodljivi organizmi, kar dokazuje, da toplotna ali kemična obdelava ni bilo izvedena. Pri nekaterih pošiljkah LPM-ja je bila ugotovljena slaba kakovost ali celo sum na ponarejene palete.

Odrejena je bila prepoved vstopa v EU

Za neskladne pošiljke LPM-ja je bila odrejena prepoved vstopa v EU bodisi za celo pošiljko bodisi za neskladni del pošiljke. Zaradi visokega deleža ugotovljenih neskladij je UVHVVR glede pošiljk LPM-ja, ki se carinsko deklarirajo pod CN-kodo 4415, o tem posebej obvestila tudi Evropsko komisijo ter podala predloge za sistemsko ureditev področja.

Ponarejene palete poleg fitosanitarnega tveganja pomenijo tudi določeno varnostno tveganje glede kakovosti, saj ne zagotavljajo ustrezne nosilnosti in varnega dela z blagom na samih paletah.