Po novem v
Po novem v "minimalcu" ne smejo biti več vključeni dodatki. Foto: BoBo

Potem ko bodo februarja izplačane plače za januar, bo inšpektorat za delo v celoletni poostren nadzor nad izvajanjem določb zakona o delovnih razmerjih, ki določajo regres, plačilni dan ter kraj in način izplačila plače, vključil tudi spoštovanje določb zakona o minimalni plači.

Praktično vsi inšpektorji bodo takrat na terenu.

Branka Knafelc o akciji

Pri tem bodo inšpektorji po navedbah ministrstva še posebej pozorni na elemente minimalne plače oziroma na to, ali so dodatki dejansko izvzeti iz minimalne plače, kot to določa zakon. Preverjali bodo tudi določbe, ki vplivajo na pravilnost določanja in izplačila minimalne plače, torej način obračunavanja plače in vsebino izpisa pisnega obračuna plače ter postopek morebitnih sprememb pogodb o zaposlitvi ali drugih aktov delodajalca.

Kot so za STA dodatno pojasnili na ministrstvu, bodo nadzor opravili tako pri naključno izbranih večjih in manjših delodajalcih kot v okviru obravnave obstoječih prijav. Podlaga za nadzor bodo tudi podatki finančne uprave o delodajalcih, ki niso predložili obrazca REK-1 za izplačilo regresa.

Kot pravi predstavnica delovne inšpekcije Branka Knafelc, bo šlo za usmerjeno akcijo nadzora in v teh primerih se vključi celotna ekipa, je za Radio Slovenija poročala Urška Valjevec. "Praktično vsi inšpektorji bodo takrat na terenu," je dejala. To je ena prvih akcij v tem letu, inšpektorji pa jih napovedujejo za celotno leto. "Delodajalci nimajo druge izbire, kot da spoštujejo zakon," je dodala.

"Vsi delodajalci se še ne zavedajo sprememb"

Sindikati pričakujejo, da bodo inšpektorji aktivni, objektivni in da bodo o svojih ugotovitvah tekoče obveščali javnost. V Pergamu ugotavljajo, da so nekateri delodajalci plačne sisteme prilagodili; nekateri pa so dodatke brez kolektivnega dogovora vključili v osnovno plačo, pravi Jakob Počivalšek. "Pričakujemo, da bo verjetno največ ugotovljenih nepravilnosti tam, kjer se delodajalci še ne zavedajo, kako učinkuje sprememba zakona o minimalni plači," je navedel.

Pričakujemo, da bo verjetno največ ugotovljenih nepravilnosti tam, kjer se delodajalci še ne zavedajo, kako učinkuje sprememba zakona o minimalni plači.

Jakob Počivalšek o nevednih delodajalcih

Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Lidija Jerkič napoveduje, da bodo sindikati o nepravilnostih takoj obvestili inšpektorje. "Hkrati pa morda posredovali tudi v primerih, ko inšpekcija nima pooblastil, tudi če inšpektor neposredno ne more doseči razveljavitve pogodbe, lahko to naredimo s tožbami in pravno pomočjo našim članom," je pojasnila.

Zaradi mnogih vprašanj bo delovna inšpekcija v začetku februarja organizirala dan odprtih vrat. Prav tako bo 20. februarja dan odprtih vrat na temo minimalne plače organizirala Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

Vse informacije prek eDavkov

Ministrstvo je pripravilo tudi celovito informacijo o pravicah in obveznostih pri določanju in izplačilu plačila za delo in jo bodo v prihodnjem tednu prek sistema eDavki posredovali vsem delodajalcem. Vsebina bo objavljena tudi na spletnih straneh ministrstva.

Za delo od 1. januarja letos je določena nova višina minimalne plače, in sicer 940,58 evra bruto. Hkrati so iz minimalne plače izločeni vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami. Iz minimalne plače sta izločena tudi del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.