V holdingu so prepričani, da jim bo uspešno izvajanje dogovora omogočalo nadaljnje zniževanje dolga in možnost za nadaljnji obstoj družbe. Foto: BoBo
V holdingu so prepričani, da jim bo uspešno izvajanje dogovora omogočalo nadaljnje zniževanje dolga in možnost za nadaljnji obstoj družbe. Foto: BoBo

V petih letih bo moral holding odplačati 92,9 milijona evrov, nato pa v desetih letih še preostanek.

Po besedah družbe ta dogovor v obliki aneksa k pogodbi, sklenjeni v postopku prisilne poravnave in vezani na izvajanje načrta finančnega prestrukturiranja, predstavlja osnovo za zagotavljanje dolgoročne plačilne sposobnosti Istrabenza.

Istrabenz je od leta 2009 upnikom poplačal glavnice v vrednosti 276,5 milijona evrov, kar predstavlja 63,51 odstotka začetnega dolga, in obresti v vrednosti 31,8 milijona evrov. Skupaj je tako poravnal za 308,3 milijona evrov svojih obveznosti.