Okoljsko ministrstvo je izdalo gradbeno dovoljenje za pet kilometrov dolg odsek 3. razvojne osi jug. Foto: BoBo
Okoljsko ministrstvo je izdalo gradbeno dovoljenje za pet kilometrov dolg odsek 3. razvojne osi jug. Foto: BoBo

Gradbeno dovoljenje je bilo izdano v sredo, so potrdili na okoljskem ministrstvu.

3. razvojna os jug je razdeljena na dva odseka. Na prvem sta predvideni gradnji 5,05 kilometra hitre ceste od priključka dolenjske avtoceste Novo mesto vzhod mimo Mačkovca in Cikave do priključka Osredek, ki bo hkrati tudi priključek za tovarno Revoz (1. in 2. etapa), nato pa še gradnja hitre ceste naprej skozi Gorjance do priključka Maline v dolžini 12,4 kilometra (3. in 4. etapa). Na drugem odseku je predvidena gradnja hitre ceste od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika v dolžini 10,5 kilometra in od Gradnika do Črnomlja jug v dolžini 20 kilometrov.

Predvidena je gradnja skupno sedmih zunajnivojskih priključkov, treh mostov, štirih viaduktov in predora skozi Gorjance v dolžini 2,3 kilometra. Predvidenih je tudi 10 nadvozov in podvozov, dva podhoda in dve počivališči (Težka Voda vzhod in Težka Voda zahod).

Zahtevo za izdajo v sredo izdanega gradbenega dovoljenja za 1. in 2. etapo prvega odseka, to je od dolenjske avtoceste do priključka za Revoz, je podal Dars, ki je tudi investitor.

Ministrstvo za okolje je v okviru postopka za izdajo gradbenega dovoljenja za ta odsek decembra lani objavilo dokumentacijo, zainteresirane fizične in pravne osebe pa so lahko pripombe podale do 18. januarja. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je sicer lani večkrat dejal, da bi prva gradbena dela na tem delu tretje razvojne osi lahko začeli letos.

Prvi odsek hitre ceste je pomemben predvsem za nekatere velike novomeške industrijske družbe, predvsem Revoz, medtem ko Belokranjci že dolgo časa čakajo predvsem na premike pri gradnji hitre ceste do Malin in potem naprej do Metlike in Črnomlja.

Tretja razvojna os je predvidena kot povezovalna cesta od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško in bo severno in jugovzhodno Slovenijo povezala z državnim avtocestnim križem.