Izteka se rok za odločitev glede namenitve dela dohodnine. Foto: BoBo
Izteka se rok za odločitev glede namenitve dela dohodnine. Foto: BoBo

Običajno se ta rok izteče konec decembra, tokrat pa ga je vlada zaradi novih upravičencev podaljšala. Višji je tudi znesek, ki ga je mogoče nameniti za donacijo.

Možnost, da zavezanec del svoje odmerjene dohodnine nameni za financiranje splošnokoristnih namenov, političnih strank in reprezentativnih sindikatov, se je v zakon o dohodnini vpisala z davčno reformo v letu 2007. Za splošnokoristne namene se štejejo humanitarni nameni, nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni.

Doslej je veljalo, da lahko zavezanci kot donacijo družbeno pomembnim ustanovam odstopijo pol odstotka svoje obračunane dohodnine, z uveljavitvijo sedmega protikoronskega zakona, ki ga je DZ sprejel konec lanskega leta, pa se je ta delež zvišal na en odstotek.

Zakon tudi določa, da so do donacij za leto 2020 upravičene tudi nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2019, status pa si bodo uredile do 31. marca 2021. Na tej podlagi je vlada seznam upravičencev do donacij za leto 2020 posodobila šele zdaj in zato tudi podaljšala rok za odločitev o namenitvi dela dohodnine za donacije.

Upravičencev do donacij je več tisoč. Foto: Pixabay
Upravičencev do donacij je več tisoč. Foto: Pixabay

Furs bo nakazal nekoliko pozneje

Podaljšanje tega roka bo nekoliko vplivalo tudi na rok, do katerega Furs donacije nakaže upravičencem. Prva izplačila namenitve dela dohodnine za donacije bodo konec septembra, so za STA pojasnili na Fursu.

Upravičencev do donacij je nekaj tisoč. Po podatkih za leto 2019 so zavezanci za dohodnino 5554 različnim upravičencem namenili 496.363 donacij v skupnem znesku blizu 5,5 milijona evrov. Vse od začetka je največ denarja prejemala Slovenska karitas, leta 2017 pa jo je prehitelo društvo klovnov zdravnikov Rdeči noski.

Znesek za leto 2020 bo zaradi zvišanja deleža, ki ga je mogoče nameniti za donacije, vsaj še enkrat višji, pričakujejo na Fursu. Zahtevek za namenitev dela dohodnine za donacije namreč velja do preklica, in kdor se je o donaciji že odločil v preteklih letih, se mu bo delež podvojil. Razen če seveda zahteve ne bo spremenil.