“Ni naključje, da so bili vsi trije odslovljeni delavci eni izmed najaktivnejših v sindikalnih aktivnostih, ki so bile usmerjene v to, da se uredi nezakonito stanje,” so prepričani v sindikatu VIR, kjer opozarjajo, da gre za poskus razbitja sindikata VIR Prodnik. Foto: TV Slovenija
“Ni naključje, da so bili vsi trije odslovljeni delavci eni izmed najaktivnejših v sindikalnih aktivnostih, ki so bile usmerjene v to, da se uredi nezakonito stanje,” so prepričani v sindikatu VIR, kjer opozarjajo, da gre za poskus razbitja sindikata VIR Prodnik. Foto: TV Slovenija

Epidemija koronavirusa se je vpletla tudi v zgodbo o trenjih med sindikatoma v javnem komunalnem podjetju Prodnik. Napetosti so se sicer začele stopnjevati, potem ko je ob starem sindikatu JKP Prodnik na začetku letošnjega leta nastal nov sindikat, ki je začel opozarjati na dolgoletno neenakopravno obravnavo agencijskih delavcev, ki opravljajo delo v domžalskem javnem komunalnem podjetju. Kot je navedeno v javnem pismu Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (VIR), ki stoji za novim sindikatom, naj bi podjetje tri od agencijskih delavcev, ki so bili med dejavnejšimi v boju za svoje pravice, odslovilo, ker naj njihovo delo ne bi bilo več potrebno.

Domžalsko komunalno podjetje: dva sindikata, dve različni zgodbi

Vodstvo Prodnika naj bi agenciji Kariera, ki komunalnemu podjetju zagotavlja 28 delavcev, v marcu posredovalo poimenski seznam tistih, ki jih ne potrebujejo več. Brez dela na Prodniku so tako ostali Marjan Prvinšek, ki je prek agencije v podjetju delal več kot 16 let, Gregor Čot, ki je v domžalskem komunalnem podjetju delal več kot 2 leti in pol in Robi Polanc, ki ga je JPK Prodnik prek agencije najemal več kot 17 let. Sindikat VIR je dobil neformalno pojasnilo, da naj bi bil razlog za njihov odpis epidemija koronavirusa.

"Tak razlog se nam zdi skrajno nenavaden," so zapisali v sindikatu in dodali, da se morajo komunalne storitve opravljati tudi v času epidemije. "In če že pride do začasnega omejevanja dela, bo to delo potrebno opraviti, ko se najhujše obdobje epidemije umiri. Torej četudi je trenutno malo manj dela, je jasno, da bo v roku meseca ali dveh potrebno opraviti zaostala dela na komunali," so še zapisali v VIR-u in poudarili, da bi morali biti, če začasno ni dovolj dela, delavci napoteni na začasno čakanje na delo doma. Potezo vodstva Prodnika so tako označili za nezakonito.

Kmalu po odslovitvi iskali delavce za ista delovna mesta

Sum o tem, da je domžalsko javno komunalno podjetje izkoristilo trenuten položaj, je podkrepilo tudi dejstvo, da se je nedolgo po tem, ko so odpisali tri agencijske delavce, na portalu Moje delo pojavila objava, prek katere je agencija Kariera iskala delavce za delo v komunalnem podjetju iz Domžal. In to ravno na delovnih mestih, ki so jih pred tem opravljali odslovljeni delavci. Po opozorilih sindikata je bil oglas hitro umaknjen s portala.

Čeprav naj Prodnik ne bi potreboval agencijskih delavcev, se je kmalu po odslovitvi trojice na portalu Moje delo pojavil oglas, prek katerega je Kariera iskala komunalne delavce za komunalno podjetje iz Domžal. Prvinšek je sicer opravljalo delo komunalnega delavca, Poljanec in Čot pa sta delala pri odvozu odpadkov. Foto: MMC RTV SLO
Čeprav naj Prodnik ne bi potreboval agencijskih delavcev, se je kmalu po odslovitvi trojice na portalu Moje delo pojavil oglas, prek katerega je Kariera iskala komunalne delavce za komunalno podjetje iz Domžal. Prvinšek je sicer opravljalo delo komunalnega delavca, Poljanec in Čot pa sta delala pri odvozu odpadkov. Foto: MMC RTV SLO

V javnem pismu, ki ga je VIR naslovil na župane in svetnike petih občin ‒ Lukovica, Domžale, Mengeš, Trzin in Moravče ‒, ki so lastnice javnega komunalnega podjetja Prodnik, je posebej poudarjeno to, da je podjetje na agencijo Kariera poslalo seznam z imeni in priimki treh točno določenih delavcev, katerih delo naj ne bi bilo več potrebno. "Ni naključje, da so bili vsi ti trije delavci eni izmed najaktivnejših v nedavnih aktivnostih, ki so bile usmerjene v to, da se uredi nezakonito stanje, ker so agencijski delavci nezakonito manj plačani kot redno zaposleni," so prepričani v sindikatu VIR, kjer opozarjajo, da gre za poskus razbitja sindikata VIR Prodnik, ki se po njihovih navedbah že od ustanovitve spopada s pritiski in šikaniranji s strani starega sindikata JPK Prodnik in vodstva podjetja.

V sindikatu so zapisali, da če bi realno zmanjkalo potrebe po delu, bi s podjetja Prodnik sporočili Karieri, da na določenem delovnem mestu ni dela. Njihov poimenski seznam so označili za “jasen signal preostalim zaposlenim, kaj jih bo doletelo, če se včlanijo v novi sindikat in se borijo za to, kar jim pripada”.

Opomini za vodstvo novega sindikata

Na nenehne pritiske in šikaniranja vse od ustanovitve sindikata VIR Prodnik opozarjata tudi predsednik Tomaž Ličen in podpredsednik Blaž Jazbec. Med drugim sta bila edina od redno zaposlenih, ki sta bila prikrajšanja za nedavni dvig plače. Vodstvo je obema izreklo tudi opozorilo o neizpolnjevanju obveznosti ter jima zagrozilo z možnostjo odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primeru ponovne kršitve.

Po podpredsedniku sindikata VIR Prodnik Blažu Jazbecu je opozorilo o neizpolnjevanju obveznosti prejel tudi predsednik Tomaž Ličen. Foto: TV Slovenija
Po podpredsedniku sindikata VIR Prodnik Blažu Jazbecu je opozorilo o neizpolnjevanju obveznosti prejel tudi predsednik Tomaž Ličen. Foto: TV Slovenija

Jazbec je opozorilo prejel zaradi domnevno neustrezno prijavljenega koriščenja dveh dni letnega dopusta, Ličen pa zaradi povzročene škode na službenem vozilu. V opozorilu je navedeno, da je Ličen nadzor nad avtomobilom izgubil zaradi neprilagojene vožnje glede na vremenske razmere in stanje cestišča. Kot je dogajanje opisal Ličen, ga je pri vožnji navzdol po klancu na cesti iz Negastrna proti Vinjam pri Moravčah zaradi snega zaneslo v obcestni jašek. Pri tem sta se ob trčenju v jašek za meteorno kanalizacijo ob robu cestišča presekali pnevmatiki na levi strani vozila.

O nezgodi je nemudoma obvestil svojega prvega nadrejenega Boštjana Novaka, predsednika drugega sindikata na Prodniku. Ta je poklical policijo, ki je opravila ogled kraja nesreče in pri Ličnu opravila test alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,0 promila. Kot je povedal Ličen, so policisti zaradi majhnih poškodb na vozilu po opravljenem testu alkoholiziranosti odstopili od ogleda nezgode. Novak naj bi pozneje dejal, da je policijo poklical zaradi zavarovalnine. Po besedah Lična je v podjetju sicer veljalo, da zgolj zaradi zavarovalnice ob manjših nezgodah ni treba klicati policije.

Blaž Jazbec se je ob tem vprašal, na podlagi česa je vodstvo ocenilo, da je Ličen vozil prehitro in neprilagojeno vremenskim razmeram. Nikogar od vodilnih namreč ni bilo na kraju dogodka, policija, ki je tam bila, pa je presodila, da prekrška ni bilo.

Ličen je ob poskusu zaviranja zaradi snega na cestišču zaneslo v jašek za meteorno kanalizacijo ob robu cestišča. Na kraj ogleda so prišli tudi policisti, ki pa so zaradi majhnih poškodb na vozilu in opravljenemu testu alkotesta odstopili od ogleda nezgode. Sledil je opomin vodstva. Foto: Tomaž Ličen
Ličen je ob poskusu zaviranja zaradi snega na cestišču zaneslo v jašek za meteorno kanalizacijo ob robu cestišča. Na kraj ogleda so prišli tudi policisti, ki pa so zaradi majhnih poškodb na vozilu in opravljenemu testu alkotesta odstopili od ogleda nezgode. Sledil je opomin vodstva. Foto: Tomaž Ličen

Kazenska ovadba zaradi kršenja sindikalnih pravic

Sindikat je od direktorja JKP-ja Prodnik Marka Faturja zahteval, da zaustavi rušenje sindikata VIR Prodnik, v delovni proces nemudoma znova vključi tri odslovljene agencijske delavce, jim skupaj z drugimi agencijskimi delavci ponudi redno zaposlitev, ob tem pa naj umakne opozorilo Blažu Jazbecu (Ličen opozorila ob objavi poziva še ni prejel). Ker se to v roku enega tedna po pozivu ni zgodilo, sta predsednik sindikata VIR Prodnik Tomaž Ličen in sekretarka sindikata VIR Ana Jakopič zoper Faturja na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložila kazensko ovadbo zaradi naklepnega dejanja kršenja sindikalnih pravic (2. odstavek 200. člena KZ-1).

Kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih pravic

Kazenski zakonik (KZ-1), 200. člen

(1) Kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov prepreči ali onemogoči delavcem uresničevanje pravic do sodelovanja pri upravljanju ali te pravice zlorabi ali ovira njihovo uresničevanje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Enako se kaznuje, kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov prepreči ali onemogoči delavcem svobodno združevanje in sindikalne dejavnosti ali ovira uresničevanje sindikalnih pravic ali prevzame sindikat.

(neuradno prečiščeno besedilo)

V ovadbi je zapisano, da skuša vodstvo JKP-ja Prodnik "na podlagi ustrahovanja preprečiti delavcem, da se včlanijo v sindikat, in z grožnjo s tem, da bodo delavci izgubili službo, preprečevati sindikalni boj za spoštovanje sindikalnih pravic." V VIR-u so prepričani, da so izpolnjeni kazenski znaki, da je Fatur načrtno in sistematično sprejel sankcije zoper sindikaliste in člane sindikata, da bi se preprečilo svobodno združevanje v sindikat in uresničevanje sindikalnih pravic.

Vodstvo podjetja JKP Prodnik zavrača vse očitke novega sindikata. Foto: TV Slovenija
Vodstvo podjetja JKP Prodnik zavrača vse očitke novega sindikata. Foto: TV Slovenija

Komunalno podjetje obtožbe označilo za izmišljene

Z vprašanji smo se obrnili tudi na JKP Prodnik. Zanimalo nas je, ali držijo navedbe, da so bili trije agencijski delavci odslovljeni zaradi epidemije novega koronavirusa in zakaj je bil na agencijo Kariera poslan poimenski seznam delavcev, katerih delo ni več potrebno. Na vprašanji nismo dobili neposrednega odgovora. S Prodnika so sporočili, da podjetje posluje zakonito in spoštuje vse obveznosti s področja delovnopravne zakonodaje. "Dejstvo pa je, da sta se dva pred nedavnim zaposlena delavca včlanila v Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti, ki niti v podjetju niti v komunalni dejavnosti ne izpolnjuje pogoja reprezentativnosti," so nam odgovorili na vprašanja o dogajanju v zvezi sindikatom VIR Prodnik in agencijskimi delavci.

Dodali so, da sta se delavca ‒ čeprav ju niso omenili poimensko, domnevamo, da gre za Tomaža Lična in Blaža Jazbeca ‒ zapletla v odprt konflikt z obstoječim reprezentativnim sindikatom komunalne dejavnosti JKP Prodnik, v katerega je po navedbah vodstva včlanjena polovica vseh zaposlenih v podjetju, in s Svetom delavcev podjetja Prodnik. "Obžalujemo, da zato, ker s svojimi idejami nista uspela prepričati svojih sodelavcev v podjetju, sedaj javno blatita tako delovanje reprezentativnega sindikata v podjetju, sveta delavcev kot tudi vodstva podjetja z izmišljenimi obtožbami in za to izkoriščata tudi obdobje epidemije koronavirusa, ko so vse naše sile in misli usmerjene v izvajanje ukrepov za varno in zanesljivo izvajanje nujnih storitev, ki so življenjskega pomena za naše uporabnike," so še zapisali v podjetju. Na vprašanje, v kolikšni meri je epidemija vplivala na delovne procese v podjetju, odgovora nismo dobili.

Kot so sporočili s sindikata VIR Prodnik, njihovo članstvo trenutno šteje nekaj več kot 20 delavcev, v sindikatu JPK-ja Prodnik pa je včlanjenih okrog 30 delavcev.

Nepravilnostih v Javnem komunalnem podjetju Prodnik iz Domžal