Register dejanskih lastnikov je vzpostavljen. Foto: MMC RTV SLO
Register dejanskih lastnikov je vzpostavljen. Foto: MMC RTV SLO

Vzpostavitev registra temelji na zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je začel veljati sredi lanskega novembra. Register dejanskih lastnikov oz. fizičnih oseb, ki so končni lastnik podjetja, je vzpostavil in ga vodi Ajpes, nadzor pa je v pristojnosti urada za preprečevanje pranja denarja.

Ajpes je aplikacijo za vpis podatkov zagnal 11. decembra. Dejanske lastnike morajo v register vpisati pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, ter tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki jim pri poslovanju nastanejo davčne obveznosti v Sloveniji. Do četrtka opoldne je po navedbah Ajpesa podatke v register vpisalo približno 37.000 subjektov.

Javni iskalnik že deluje
Na svoji spletni strani je Ajpes vzpostavil tudi iskalnik po registru, ki naj bi pripomogel k zagotavljanju transparentnosti lastniških struktur in onemogočal zlorabe za pranje denarja in financiranje terorizma. V registru so javnosti na voljo podatki o dejanskih lastnikih, razen podatkov o datumu rojstva, davčni številki in državljanstvu. Vsi podatki pa bodo dostopni nadzornikom in organom pregona kaznivih dejanj.

Nadzor nad poslovnimi subjekti in pravilnostjo vpisanih podatkov bo opravljal urad za preprečevanje pranja denarja. "V uradu pričakujejo, da bo mogoče doseči določen napredek pri izpolnjevanju obveznosti z milejšimi ukrepi, kar pa izreka globe kot možne sankcije ne izključuje," so povedali na ministrstvu za finance.

Pričakujejo, da se bodo subjekti v večini vpisali
Kot so spomnili, je register dejanskih lastnikov novost v pravnem redu Slovenije. "V tem tednu so se vpisi zelo intenzivirali in v uradu pričakujemo, da bodo subjekti svoje obveznosti večinoma opravili. V okviru izvajanja nadzora si bomo prizadevali, da bo register vseboval čim bolj popolne in ažurne podatke," so dodali.

Za neizpolnjevanje zavez, med drugim če zavezanec ne vpiše podatkov o lastniku ali če vpiše napačne podatke, so zagrožene globe od 6.000 do 60.000 evrov, globa za odgovorno osebo takšnega zavezanca je od 400 do 2000 evrov.