Foto: Reuters

Predsednik kitajske vlade Li Kečjang je ob koncu zasedanja ocenil, da se bo gospodarska rast letos gibala v predvidenih okvirih med 6 in 6,5 odstotka, kar bi prispevalo tudi k stabilizaciji svetovnega gospodarstva.

Kljub zatikanju pogajanj med ZDA in Kitajsko glede konca trgovinske vojne v Pekingu ocenjujejo, da bodo s številnimi ukrepi, ki so jih sprejeli na zasedanju kitajske ljudske skupščine, zaustavili padanje gospodarske rasti.

Predsednik vlade meni, da bo kljub zapletenim razmeram, pri tem je mislil predvsem na zaplete z ZDA, Kitajska letos dosegla predvideno gospodarsko rast. Glede na to, da je lani samo prirastek gospodarske rasti dosegel vrednost celoletnega bruto proizvoda Mehike, bi bila uresničitev tega cilja velik dosežek.

Po drugi strani pa nekateri ekonomisti iz Hongkonga in ZDA ocenjujejo, da naj bi bila gospodarska rast na Kitajskem letos največ 2 odstotni točki manjša od uradnih podatkov. To naj bi dokazoval predvsem porast nezaposlenosti v nekaterih delih Kitajske.

Kritike do nekaterih programov

Predsednik vlade je sicer napovedal, da bo Kitajska letos ustvarila kar 11 milijonov novih delovnih mest, kar naj bi omogočilo, da nezaposlenost ne bo večja od 5 odstotkov. Značilnost letošnjega zasedanja je bila po eni strani kritičnost do nekaterih programov, posebej do programa Made in China 2025 in strateške pobude en pas ena cesta.

Po mnenju nekaterih delegatov sta obe pobudi premalo domišljeni, zato nista naleteli na ustrezen pozitiven mednarodni odmev. Kljub temu so delegati brez glasu proti podprli poročilo in ukrepe, ki jih je napovedal predsednik vlade Li Kečjang.

Doslej se je večkrat zgodilo, da je poročilo predsednika vlade negativno ocenilo tudi do 300 delegatov. Najnovejša podpora, ki jo je Li Kečjang, desna roka predsednika Ši Džinpinga, dobil v skupščini, potrjuje, da pritiski ZDA na Kitajsko niso vnesli razdora med kitajsko politično elito.