Velesile z neodobravanjem opazujejo početje Kitajske. Foto: Reuters
Velesile z neodobravanjem opazujejo početje Kitajske. Foto: Reuters

Kitajska izvozne kvote običajno določi dvakrat letno, tako da o končni kvoti za leto 2011 še ni mogoče govoriti. V prvi alokaciji naj bi oblasti med 31 družb razdelile kvoto 14.446 ton redkih kovin, kar je za 11 odstotkov manj kot v prvi letošnji alokaciji. Azijska velikanka trenutno pridobiva kar 97 odstotkov redkih kovin, zaradi vse večjega povpraševanja domače industrije pa v Pekingu že nekaj let zmanjšujejo izvozne kvote.
Redke kovine so pomembne za proizvodnjo prenosnih telefonov, računalnikov, televizijskih sprejemnikov in hibridnih motorjev. Evropa, ZDA, Avstralija in Japonska so te kovine že pridobivale, a so dejavnost zaradi cenejšega uvoza iz Kitajske opustile. Zdaj so se znova pojavili pozivi po bolj razpršenem pridobivanju redkih kovin.
Čeprav kitajske oblasti trdijo, da proizvodnjo omejujejo zaradi rastočega domačega povpraševanja in iz okoljskih razlogov, pa se na Japonskem, v ZDA in EU-ju bojijo, da želijo v Pekingu dobavo redkih kovin uporabljati kot orodje za doseganje političnih ciljev.
V ZDA so celo zagrozili s sprožitvijo postopka pred Svetovno trgovinsko organizacijo, rudarska podjetja pa raziskujejo nove vire redkih kovin v ZDA, Avstraliji in Mongoliji.