Cene plina so se v zadnjem tednu znižale. Foto: EPA
Cene plina so se v zadnjem tednu znižale. Foto: EPA

Zaradi dviga borznih indeksov na svetovnih borzah v prvem četrtletju leta, ki vplivajo na ceno zemeljskega plina, bodo prodajno ceno zvišali v Plinarni Maribor. Kot so pojasnili, bodo ceno s 1. decembrom dvignili za za 1,65 odstotka, kar za gospodinjske odjemalce na letni ravni v povprečju pomeni okoli 6,5 evra.

"Zemeljski plin nabavljamo na borzah v tujini, kjer je nabavna cena vezana na več dejavnikov, ki neposredno vplivajo na gibanje cene na borzi ter posledično tudi na nabavno ceno pri dobaviteljih. Neposredni vpliv imajo tako cene nafte, premoga in emisijskih kuponov, prav tako pa ima lahko velik vpliv na gibanja borznih indeksov tudi morebitna sprememba politične situacije v določenem delu sveta," je pojasnila Barbara Lobnik iz službe za marketing v omenjenem mariborskem podjetju.

Z decembrom bo plin dražji tudi za stranke družbe ECE, kjer bodo redne cene zemeljskega plina za gospodinjstva zvišali za pet odstotkov. So pa, kot so dodali, ob tem za gospodinjstva pripravili akcijsko ponudbo z nižjo ceno od redne, ki jo zagotavljajo vse do 31. avgusta 2020.
Drugače pravijo v Energiji plus. "Dvig cen zemeljskega plina v tujini je odraz kratkoročnih premikov cen in danes cene znova padajo. Če bodo nabavne cene plina ostale na tej ravni, dviga cen ne načrtujemo," so navedli.

Drugi ponudniki ne načrtujejo dviga cen
Cen ne bodo dvignili niti v Adriaplinu, kjer so zapisali, da trenutno cenovni pogoji v tujini ne upravičujejo dviga cen plina za odjemalce. "Nasprotno, če bi v prihodnjih tednih razmere na trgu ostale podobne trenutnim, predvidevamo za odjemalce znižanje cen plina," so navedli.

"Cene zemeljskega plina so na veleprodajnem trgu v tujini v letošnjem letu glede na preteklo leto padle," so zapisali v GEN-I, zato ne vidijo nikakršne potrebe po višanju cene.

Do konca leta cen ne nameravajo dvigati niti v Energetiki Celje, kjer so pojasnili, da so letos odjemalcem ponudili nižje cene, njihova akcijska cena pa je trenutno več kot 14 odstotkov nižja kot v enakem obdobju lani.

Prav tako o dvigu cen ne razmišljajo v Energetiki Ljubljana. Elektro energija medtem cen zemeljskega plina za gospodinjske in poslovne odjemalce ni dvignila od 2013, podražitev pa ne pričakujejo niti v prihodnje.