Finski sklad KJK je v Sloveniji že kupil Tomplast, Iskro ISD in del pekarne Don Don. Foto: Reuters
Finski sklad KJK je v Sloveniji že kupil Tomplast, Iskro ISD in del pekarne Don Don. Foto: Reuters

V sredo je družba pooblaščenka Kovinoplastika Lož podpisala pogodbo o prodaji delnic podjetju KJK investicije, ki je del finskega finančnega sklada KJK, ta je v Sloveniji že kupil Tomplast, Iskro ISD in del pekarne Don Don. Anton Nahtigal, ki vodi družbo pooblaščenko, v tem trenutku ne pojasnjuje načrtovane prodaje, a kaže, da bo ta vendarle izvedena.

Kot izvemo iz drugih virov, je prodajni postopek menda potekal kar leto in pol. Kovinoplastiko so v manjšem deležu leta 1999 prevzeli menedžerji in zaposleni, ki so nato leta 2007 z deleži, med drugim kupljenimi od Kada in Soda, postali kar 62-odstotni lastniki.

Med letoma 2009 in 2012 so Kovinoplastiko močno prizadeli kriza in dolgovi lastnikov, menda v znesku več kot 12 milijonov, ki so končali na Družbi za upravljanje terjatev bank. S prodajo finskemu skladu naj bi dolg do DUTB-ja v celoti poravnali. Več bo znano po skupščini konec meseca.

Kovinoplastika zaposluje 600 ljudi
Loško kovinsko predelovalno podjetje, ki 90 odstotkov orodij, stavbnega okovja in pomivalnih korit izvozi v Nemčijo, Rusijo in na Balkan in se šele zadnja tri leta pobira iz rdečih številk, s tem ne bo več v lasti domačinov, pač pa sklada, ki mora opraviti celo vrsto izboljšav: posodobiti zastarele stroje, vložiti v opremo, pospešiti inovacije, povečati prodajo, dvigniti dodano vrednost na zaposlenega.

Po tem se pričakuje, da bo finski sklad s sedežem v Luksemburgu Kovinoplastiko prodal naprej. Kovinoplastika Lož v Sloveniji zaposluje 600 ljudi, doslej ni dosegala zastavljenih ciljev, kljub temu jo je londonska borza pred kratkim uvrstila na seznam 1000 najbolj navdušujočih evropskih podjetij.