Okoljski minister Andrej Vizjak med obiskom HE Brežice. Foto: MOP
Okoljski minister Andrej Vizjak med obiskom HE Brežice. Foto: MOP

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je lani in letos prejela več prijav, ki so se nanašale na sume kršitev nasprotja interesov pri Vizjaku v povezavi s projektom HE Mokrice, so pojasnili v sporočilu za javnost. Minister za okolje Andrej Vizjak jih je, kot so dodali, že lani pisno obvestil o zaznanih okoliščinah nasprotja interesov v povezavi z njegovo predhodno zaposlitvijo v družbah Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) in Partner ter jo seznanil, da se je na ministrstvu izločil iz postopkov odločanja v povezavi s projektom HE Mokrice.

Prav tako se je Vizjak po pojasnilih KPK-ja izločil iz odločanja o koristih družb HESS ali Partner, pooblastilo za podpis pogodb, ki se nanašajo na izgradnjo verige hidroelektrarn na Spodnji Savi, pa je izdal državni sekretarki.

V okviru predhodnega preizkusa prijav je protikorupcijska komisija pridobila tudi dodatno dokumentacijo ministrstva za okolje in prostor, iz katere je ugotovila, da je bil Vizjak, preden se je izločil iz omenjenih postopkov, podpisnik treh vladnih gradiv, ki so se nanašala na izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save.

Minister za okolje Andrej Vizjak. Foto: BoBo
Minister za okolje Andrej Vizjak. Foto: BoBo

Minister pri pripravi gradiv ni aktivno sodeloval

"Vendar pa po podatkih komisije pri pripravi teh gradiv ni aktivno sodeloval ali o njih kakor koli odločal. Nasprotje interesov se lahko presoja le v konkretnih dejanjih uradne osebe oziroma v povezavi z dejanskimi pristojnostmi in odločevalsko močjo uradne osebe v konkretnem primeru, zato v tem primeru komisija ni potrdila obstoja nasprotja interesov," so strnili ugotovitve.

Tudi v primeru podpisa koncesijske pogodbe za proizvodnjo električne energije na Savi (od Ježice do Suhadola) komisija za preprečevanje korupcije glede na razpoložljive informacije ni ugotovila kršitev, saj Vizjak ni poslovno ali kako drugače povezan s koncesionarjem, Holdingom Slovenske elektrarne, s katerim je bila sklenjena pogodba, so še zapisali.

Med drugim je prijavo zoper Vizjaka na KPK podalo Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS). Vizjaku so očitali kršitve predpisov o nasprotju interesov ter kršitve etike in integritete javnega sektorja. Poudarili so, da je bil Vizjak v prejšnji službi pred nastopom ministrske funkcije osebno zadolžen za vodenje projekta hidroelektrarne Mokrice, konkretno za pripravo projekta do izdaje gradbenega dovoljenja.

Okoljevarstveno soglasje Arsa

HESS je za projekt mokriške hidroelektrarne konec leta 2018 dobil okoljevarstveno soglasje Agencije RS za okolje (Arso), ki pa so ga v DPRS vložili v presojo upravnemu sodišču. Sodišče jim je predlani spomladi pritrdilo, odpravilo okoljevarstveno soglasje za Hidroelektrarno Mokrice in zadevo vrnilo v ponovno presojo na Arso. Vizjaka je, kot so poudarili v društvu, razsodba sodišča "osebno vznemirila, krivdo za odpravo soglasja ter odmik začetka gradnje hidroelektrarne pa je pripisal izključno DPRS".

Poznavanje teh okoliščin je bilo po mnenju DPRS pomembno za presojo potez Vizjaka takoj po prevzemu ministrske funkcije v vladi v kontekstu zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Vizjak je, kot so tedaj spomnili, tudi član SDS, najmočnejše vladne stranke.