Furs področje kriptovalut, tako rudarjenje kot tudi trgovanje na borzah, spremlja in analizira v okviru nadzora elektronskega poslovanja. Foto: Reuters
Furs področje kriptovalut, tako rudarjenje kot tudi trgovanje na borzah, spremlja in analizira v okviru nadzora elektronskega poslovanja. Foto: Reuters

Opravljanje dejavnosti je v skladu z zakonodajo opravljanje vsake podjetniške, kmetijske ali gozdarske dejavnosti, poklicne dejavnosti in druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic, so pojasnili na Fursu, kjer tako kriptovalute za namene dohodnine obravnavajo kot premično premoženje.

Dohodek, ki ga je posameznik ustvaril s trgovanjem s kriptovalutami, se tako, če je dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, šteje kot dohodek iz dejavnosti. Kot pojasnjuje Furs, so "bistveni elementi, ki morajo biti pri tem podani, neodvisnost in samostojnost pri opravljanju dejavnosti ter trajnost dejavnosti.

Kot neodvisnost in samostojnost na finančni upravi razumejo to, da gre za opravljanje dejavnosti na svoj račun, v svojo korist, na svojo odgovornost ter ob lastnem riziku. Kot trajnost pa, da ne gre za enkraten posel ali občasne, nepovezane posle, temveč za kontinuirano dejavnost.

Po določenem obsegu poslovanja registracija S. P.?
To pomeni, da mora posameznik, ko doseže določen obseg poslovanja, registrirati ustrezno dejavnost oz. ustrezno prilagoditi status, pri čemer pa se izpolnjenost teh pogojev presoja po sami vsebini in v vsakem konkretnem primeru posebej, so še pojasnili na finančni upravi. Od registracije naprej pa seveda, tudi na davčnem področju, veljajo pravila za samostojne podjetnike.

Koliko zaslužka bi obdavčili, (še) ni jasno
Postavlja se tudi vprašanje, kaj v primeru trgovanja s kriptovalutami sploh šteje kot davčna osnova od dohodka iz dejavnosti. Na Fursu v zvezi s tem pojasnjujejo, da gre za "dobiček, ki se ugotovi kot presežek prihodkov nad odhodki, pri čemer se za ugotavljanje dobička priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni po računovodskih pravilih, če zakon o obdavčenju ne določa drugače". Za poslovanje s kriptovalutami zakon o obdavčenju ne določa posebne obravnave, so še dodali.

Kako do podatkov? Kot pri Airbnb-ju?
Furs sicer področje kriptovalut, tako rudarjenje kot tudi trgovanje na borzah, spremlja in analizira v okviru nadzora elektronskega poslovanja. "Glede na obstoječo davčno obravnavo analiziramo potencialna davčna tveganja. Na podlagi teh ugotovitev se bo Furs odločal o nadaljnjih aktivnostih," so odgovorili na vprašanje, ali bodo od tretjih oseb, podobno kot nedavno na področju oddajanja nepremičnin, skušali pridobiti podatke o posameznikih, ki rudarijo kriptovalute ali trgujejo z njimi.

Kdaj je upravljanje lastnega premoženja obdavčljivo?
A takšna obravnava naj bi bila po opozorilih, ki prihajajo tudi iz pravne stroke, lahko tudi sporna z vidika zagotavljanja pravne varnosti, saj v odsotnosti pravne prakse posamezniki težko vnaprej ocenijo, ali z vidika države opravljajo dejavnost ali ne.

Postavlja se tudi vprašanje smiselnosti obravnavanja upravljanja lastnega finančnega premoženja kot dejavnosti. Normalno je namreč, poudarjajo nekateri pravniki, da posameznik svoje prihranke upravlja oziroma z njiimi gospodari. Pri prodaji in nakupu kriptožetonov ne gre za dejavnost, ampak za ustvarjanje izgube oz. dobička, torej prej za kapitalski dobiček, ki pa je obdavčljiv le, če ga kot takega izrecno opredeljuje zakon, menijo nekateri.