Krka bo še naprej usmerjena predvsem na evropske trge, na kitajski in srednjeazijske trge. Foto: BoBo
Krka bo še naprej usmerjena predvsem na evropske trge, na kitajski in srednjeazijske trge. Foto: BoBo
Odlično leto za novomeško Krko

Skupina je dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA) povečala za 34,4 odstotka, na 306,6 milijona evrov, dobiček iz poslovanja (EBIT) pa za 62,3 odstotka, na 198,7 milijona evrov.

Skupina je od skupnih prihodkov od prodaje na trgih zunaj Slovenije prodala za 1,18 milijarde evrov izdelkov in storitev.

Največ prodajo v Vzhodno Evropo
Prodajno največje območje je bila Vzhodna Evropa, kjer je prodaja porasla za 17 odstotkov, na 388,2 milijona evrov, kar je bila tudi najvišja rast med Krkinimi prodajnimi regijami. V Rusiji, ki ostaja Krkin ključni in največji posamični trg, so prodali za 270,9 milijona evrov izdelkov in dosegli 20-odstotno rast.

V Srednji Evropi so prodajo povečali za šest odstotkov, na 303,6 milijona evrov, v Zahodni Evropi za en odstotek, na 286,1 milijona evrov, v Jugovzhodni Evropi pa za šest odstotkov, na 160,9 milijona evrov.

Družba Krka je ustvarila 153,7 milijona evrov čistega dobička, kar je 49,4 odstotka več kot predlani. Prihodki od prodaje so se povečali za 11,8 odstotka, na 1,2 milijarde evrov.

Do konca leta naj bi redno zaposlovali 11.200 ljudi
Predsednik Krkine uprave Jože Colarič je dejal, da so vzroki krepitve Krkine prodaje in dobička v tem, da so, vrednostno gledano, prodali bistveno več kot predlani, predvsem pa se je spremenil prodajni "izdelčni splet". Prodali so več bolj dobičkonosnih izdelkov, hkrati pa jim je uspelo nadzorovati stroške. Med letošnjimi načrti je za skupino navedel prodajo za 1,3 milijarde evrov in 153 milijonov evrov dobička, pri čemer si bo uprava prizadevala, da bo Krka v ugodnih poslovnih razmerah presegla načrtovane cilje.

Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem krepitvi in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, načrtujejo 135 milijonov evrov. Sicer pa nameravajo letos število zaposlenih v Sloveniji in tujini okrepiti za dva odstotka, ob koncu leta naj bi redno zaposlovali več kot 11.200 ljudi.

Petletna strategija
Colarič je predstavil tudi Krkino novo petletno strategijo do leta 2022, po kateri predvidevajo najmanj petodstotno povprečno letno količinsko in vrednostno rast prodaje.

Skupina bo tudi s premišljenimi vlaganji in povečanjem pogodbene proizvodnje zmanjšala vrednost naložb, ki bodo v navedenem petletnem obdobju v poprečju letno znašale 136 milijonov evrov. Ob organski rasti pa želi Krka rast zagotoviti tudi s prevzemi poslovno zanimivih in razpoložljivih tarč ter z dolgoročnimi poslovnimi povezavami, vključno s skupnimi vlaganji. Primarni cilji so novi izdelki in trgi.

Inovativni generični izdelki
Na izbranih trgih bodo izdelke še naprej "lansirali" med prvimi generiki. Krepili bodo farmacevtsko-kemijsko dejavnost in ponudbo zdravil na ključnih terapevtskih področjih zdravil na recept. Uvajali bodo inovativne generične izdelke, kot so kombinacije dveh ali treh učinkovin, nove jakosti, farmacevtske oblike in nove dostavne sisteme.

"Vstopali" bodo na področje podobnih bioloških zdravil, predvsem zdravil za zdravljenje avtoimunskih bolezni in sladkorne bolezni. Krepili bodo tudi izbrana terapevtska področja izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov. Delež izdatkov za raziskave in razvoj bo v tem obdobju znašal do desetine prihodkov od prodaje.

Osredotočenost na kitajski trg
Krka bo usmerjena predvsem na evropske trge, na kitajski in srednjeazijske trge, pri čemer bo na vseh prodajnih območjih stremela k čim boljši izkoriščenosti prodajnega potenciala. Krka se bo v naslednjem srednjeročnem obdobju precej osredotočila na kitajski trg, kjer so po mnenju njene uprave priložnosti zaradi povečevanja porabe sodobnih generičnih zdravil in regulatornih sprememb.

Omenjena strategija med drugim predvideva še stabilno politiko dividend. Pri določitvi deleža čistega dobička za izplačilo dividend v posameznem letu pa bodo upoštevali tudi finančne potrebe skupine Krka za naložbe in prevzeme. Za dividende bodo izplačali najmanj polovico čistega dobička večinskih lastnikov, je še med drugim povedal Colarič.

Odlično leto za novomeško Krko