Krka je povečala prihodke, a je čisti dobiček vseeno padel. Foto: BoBo
Krka je povečala prihodke, a je čisti dobiček vseeno padel. Foto: BoBo

Skupina je na tujih trgih ustvarila za 1,25 milijarde evrov prihodkov od prodaje. Prodajo je povečala v vseh prodajnih regijah in na večini trgov, je so v družbi Krka sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.

V vzhodni Evropi so prihodki od prodaje narasli za pet odstotkov, na 434 milijona evrov, od tega so se v Rusiji, na največjem Krkinem posamičnem trgu, povečali za tri odstotke, na 260 milijonov evrov. V Ukrajini so upadli za sedem odstotkov, na 55,8 milijona evrov.

V srednji Evropi so bili prihodki od prodaje večji za devet odstotkov, znašali so 305 milijonov evrov. Na Krkinem največjem trgu tega območja, na Poljskem, so se povečali za šest odstotkov, na 136,6 milijona evrov. V zahodni Evropi so prihodki porasli za 10 odstotkov, na 266,4 milijona evrov, v jugovzhodni Evropi za osem odstotkov, na 187,2 milijona evrov, na čezmorskih trgih pa za 13 odstotkov, na 55,5 milijona evrov.

Poslovanje

Dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine je znašala 320,3 milijona evrov, 37 odstotkov več kot v lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), je bil s 398,2 milijona evrov za 27 odstotkov večji.

Skupina je ustvarila negativen neto finančni izid v višini 33,7 milijona evrov, od tega je bilo za 41 milijonov evrov neto negativnih tečajnih razlik. Neto finančni izid skupine je bil za 156,1 milijona evrov slabši kot v istem lanskem obdobju, kar je po pojasnilih Krke predvsem posledica izrazite krepitve rublja v lanskem obdobju. Dobiček skupine pred davkom je znašal 286,6 milijona evrov in je bil 20 odstotkov manjši kot v istem lanskem obdobju.

Prodaja

Družba Krka je prihodke od prodaje povečala za tri odstotke, na 1,25 milijarde evrov. EBIT se je znižal za 16 odstotkov, na 252,8 milijona evrov, EBITDA za 14 odstotkov, na 312,5 milijona evrov. Čisti dobiček je znašal 212,1 milijona evrov, 40 odstotkov manj kot v lanskih prvih devetih mesecih.

Skupina v celotnem letu 2023 načrtuje 1,77 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar bi bilo 3,6 odstotka več kot lani. Čisti dobiček naj bil približno 300 milijonov evrov, potem ko je bil lani približno 364 milijonov evrov.