Prodaja matične družbe pa je znašala 284,4 milijona evrov in je bila od primerljive lanske prodaje večja za 25,4 milijona evrov oz. za desetino. Foto: BoBo
Prodaja matične družbe pa je znašala 284,4 milijona evrov in je bila od primerljive lanske prodaje večja za 25,4 milijona evrov oz. za desetino. Foto: BoBo

V prvih treh mesecih letos je skupina prodala za 294,4 milijona evrov izdelkov in storitev, kar je osem odstotkov več kot v istem lanskem obdobju. Družba Krka pa je prodajo zvišala za 10 odstotkov, na 284,4 milijona evrov.

Večino izdelkov prodajo zunaj države, saj prodaja na trgih zunaj Slovenije predstavlja 93 odstotkov in je bila v četrtletju glede na primerljivo lansko obdobje večja za 22,7 milijona evrov ali za devet odstotkov.

Skupina Krka je prodala za 242,8 milijona evrov zdravil na recept, kar je za pet odstotkov več kot v lanskem prvem četrtletju. Zdravila na recept sicer predstavljajo dobrih 82 odstotkov celotne prodaje.

Dobiček iz poslovanja je skupina zvišala na 58,4 milijona evrov, kar je sedem odstotkov več kot lani.

Število zaposlenih se povečuje
Konec marca je bilo v skupini 9.654 zaposlenih, kar je za 193 več kot na začetku leta. Število zaposlenih v odvisnih družbah in predstavništvih v tujini pa je prvič v zgodovini preseglo število zaposlenih v Sloveniji.