Krka je lansko leto sklenila z najvišjim dobičkom in prihodki doslej. Foto: Goran Rovan
Krka je lansko leto sklenila z najvišjim dobičkom in prihodki doslej. Foto: Goran Rovan

V družbi Krka so pojasnili, da je nadzorni svet v sredo na seji skupaj z upravo družbe pripravil celoten predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2019. Tako bo skupščini delničarjev, ki je napovedana za 9. julij, posredovan predlog, da se bilančni dobiček družbe za lansko leto uporabi tudi za dividende, pri čemer naj bi te znašale 4,25 evra bruto na delnico, kar bi skupaj naneslo 133,85 milijona evrov.

V Krki se tako kljub širjenju novega koronavirusa in gospodarskim posledicam, ki jih to prinaša, niso odločili za neizplačilo dividend kot nekatere druge družbe.
Ob tem nadzorniki in uprava novomeškega farmacevta skupščini predlagajo, da se 68,51 milijona evrov bilančnega dobička uporabi za druge rezerve iz dobička, za prenos v naslednje leto pa so prav tako predvideli 68,51 milijona evrov.

"Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na 8. april 2020. Ob objavi sklica skupščine se v izračunu upošteva število lastnih delnic na dan sklica skupščine," so še zapisali v Krki.

Krka je lansko leto sklenila z najvišjim dobičkom in prihodki doslej.