Pri krški nuklearki so napovedali, da bodo v pomembne sisteme elektrarne vpeljali dolgoročno strategijo digitalizacije. Foto: BoBo
Pri krški nuklearki so napovedali, da bodo v pomembne sisteme elektrarne vpeljali dolgoročno strategijo digitalizacije. Foto: BoBo

Po podatkih Neka je večina tamkajšnjih poslovnih procesov že elektronskih. V tehnični operativi so digitalizirali vodenje dnevnikov obhodov opreme, osamitev in vzpostavljanja sistemov. "Digitalizirali smo zelo pomemben in obsežen proces delovnih nalogov, ki so elektronski, od priprave, načrtovanja, pridobivanja dovoljenj, odobritev, izvedbe posameznih operacij po delovnem nalogu do zaključitve in vpisa zgodovine. Digitalizirani so tudi nabavni proces, skladišče, sprejemna kontrola ter načrtovanje in nadzor porabe sredstev," so dodali.

Na Neku menijo, da sta digitalizacija in kibernetska varnost izziv za vso družbo, pri čemer jedrska industrija ni izjema. Foto: BoBo
Na Neku menijo, da sta digitalizacija in kibernetska varnost izziv za vso družbo, pri čemer jedrska industrija ni izjema. Foto: BoBo

V krški jedrski elektrarni so tudi pred leti razvili t. i. "iskalnik znanj in izkušenj - IZI", ki s preprostim vmesnikom omogoča iskanje po njihovih internih izkušnjah, informacijah, znanjih in dokumentih, hkrati pa po izkušnjah preostalih jedrskih elektrarn, ki so zbrane pri mednarodnih strokovnih organizacijah. Iskalnik je kot pomoč povezan tudi z drugimi pomembnimi e-procesi v Neku. Svetovno združenje operaterjev jedrskih elektrarn WANO pa je nuklearkin iskalnik IZI potrdilo kot zgleden primer pri uporabi obratovalnih izkušenj v jedrski industriji in ga priporočilo drugim elektrarnam, so še dodali v Neku.

Sicer pa so pri krški nuklearki v poročilu o lanskem poslovanju napovedali, da bodo v pomembne sisteme elektrarne vpeljali dolgoročno strategijo digitalizacije, ki bo temeljila na potrebah končnih uporabnikov.

Nek v jeseni čaka tudi redni remont. Začeli ga bodo 1. oktobra in ga predvidoma končali v mesecu dni. Med tem bodo poleg menjave goriva izvedli obsežno preverjanje opreme in preventivna vzdrževalna dela elektro, strojne in regulacijske opreme. Hkrati bodo izvedli tudi posodobitve različnega obsega in zahtevnosti, med temi posodobitve za okrepitev zanesljivosti obratovanja in po programu nadgradnje varnosti.