Foto: BoBo
Foto: BoBo

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je v pogovoru za Delovo Sobotno prilogo spomnil, da podatke o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško (JEK 2) kot investitor pripravlja Gen energija. Gre med drugim za informacije o ceni investicije, primernosti dobaviteljev, časovnih rokih in ceni elektrike iz jedrske elektrarne.

Dejal je, da da veljavni nacionalni energetski in podnebni načrt kot najpoznejši rok za odločitev o gradnji JEK-a 2 določa leto 2027. "Takrat je bilo rečeno, da je pred letom 2024 nemogoče pridobiti vse pomembne podatke. To se kaže tudi danes. Ali bo odločitev 2025, 2026 ali 2027, bomo videli," je povedal za Delo.

Sorodna novica Opozicija vladi glede JEK 2 očita zavlačevanje; minister Kumer: Časovnica prejšnje vlade je nerealna

Jedrski trg se po njegovih besedah konsolidira, a tudi zelo hitro razvija. Kdaj bo sprejeta odločitev, za katero velja splošno strinjanje, da jo bo treba preveriti na referendumu, je po ministrovih besedah odvisno od tega, "ali bomo zbrali vse mogoče in potrebne informacije in odločitev sprejeli pozneje ali pa bomo zbrali dovolj informacij in šli pred javnost prej".

Prvi korak na poti k novemu bloku bo medtem oddaja popolne vloge investitorja za spremembo državnega prostorskega načrta. Kumer upa, da bo to v mesecu ali dveh. "Želimo si, da čim prej, najpozneje pa junija vložimo dopolnjeno pobudo na ministrstvo, pristojno za prostor, in da ta začne pripravo sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta," je dodal.

"Umeščanje jedrske elektrarne je bolj zahtevno od umeščanja sončne elektrarne, enako velja tudi glede celovite presoje vplivov na okolje. Želimo si, da bi v drugi fazi ustanovili skupno delovno skupino za določitev, kakšno jedrsko elektrarno si želimo," je povedal.

Negotovo obdobje glede zagotavljanja energetske samozadostnosti

Na vprašanje, kako bo Slovenija zagotavljala energetsko samozadostnost po prenehanju energetske rabe premoga z 2033, je Kumer odgovoril, da kristalne krogle za to ni. "Čaka nas deset let negotovosti. Želim si, da si pripravimo čim boljše izhodišče. Zato moramo opraviti domačo nalogo," je rekel.

Sorodna novica Poraba električne energije se bo do leta 2050 podvojila. Je JEK2 res edina rešitev za zeleni prehod?

Država želi na kratek rok spodbuditi čim večjo solarizacijo in vsem državljanom, podjetjem in javnemu sektorju omogočiti izkoriščanje sonca. Na srednji rok Kumer priložnost vidi v vetrni energiji, a opozarja na dosedanje težave pri umeščanju v prostor. Postopki umeščanja so zahtevni in dolgotrajni tudi pri hidroelektrarnah, pri čemer vlada in investitor nadaljujeta z njimi, ko gre za hidroelektrarne (HE) na srednji Savi.

Glede HE Mokrice je treba nedavno odločitev upravnega sodišča, da pritrdi naravovarstvenikom in razveljavi odločitev o prevladi javne koristi proizvodnje elektrike nad javno koristjo ohranjanja narave pri izdaji gradbenega dovoljenja, spoštovati, je dejal Kumer. "Želimo si, da bi HE Mokrice zgradili. Ali bomo za to našli pot ali ne, v tem trenutku težko povem, ker se odgovor skriva v razlagi sodišča," je zatrdil.

V pripravi strategija o izstopu iz regulacije cen energije

Kumer je razkril tudi, da je v zaključni fazi priprava izhodne strategijo iz navzgor zamejenih cen elektrike in plina. "Pričakujemo, da bi morda maja, vsekakor pa pred poletnimi dopusti pripravili strategijo, kako nasloviti največje število odjemalcev, to so gospodinjstva in mali poslovni odjemalci," je navedel. Za ta dva segmenta je namreč zamejena cena po njegovih besedah še vedno nižja od tržne.

Sorodna novica Za subvencioniranje visokih cen energentov oddanih za skoraj 400 milijonov evrov vlog

Združenje dobaviteljev je tako dobilo usmeritve krizne energetske skupine za pripravo različnih strategij za različne segmente. Upoštevati morajo svetovne smernice vseh energentov, stanje energetskega portfelja pri nas in specifično situacijo Slovenije, je pojasnil. Prihodnji teden bodo na sestanku krizne skupine ocenili strategijo, in kot vodja skupine jo bo, če bo ustrezna, vladi predložil v sprejetje.

"Če bo razlika med tržno in regulirano ceno prevelika, pričakujem mehek prehod, ki se bo zgodil, če bodo dobavitelji ocenili, da bo tržna cena dolgoročno ostala nad zamejenimi cenami," je dodal.

Nekatera podjetja ne sledijo pozivom k zagotovitvi energije za prihodnja leta

Glede stalnih kritik iz gospodarstva, da država pri pomoči podjetjem, še posebej velikim in energetsko intenzivnim, zaradi energetske draginje ni naredila dovolj, pa je Kumer odgovoril: "Če primerjamo ukrepe za celotno gospodarstvo, verjamem, da je slovenska vlada gospodarstvu pomagala precej bolj izdatno. Enako velja za plin." To je tudi argumentiral s primerjavami cen z Nemčijo, ki jih imajo na ministrstvu.

Na vprašanje, ali obstaja nevarnost, da bo gospodarstvo zamudilo ugodnejše cene pri zakupu energije, je izrazil upanje, da se to ne bo zgodilo. "Od januarja pozivamo k aktivnemu iskanju ponudb in zagotovitvi energije za prihodnja leta. Če bo kakšno podjetje neaktivno ali se bo prepustilo usodi tržnih razmer, se bo treba vprašati, ali mu s ciljnim ukrepom pomagati," je še povedal za Delo in pripomnil, da vsa podjetja pozivom ne sledijo.