Foto: BoBo
Foto: BoBo

"Z uredbo, ki danes že velja, želimo nasloviti visoke cene nekaterih dobaviteljev za srednje velika in velika podjetja ter druge odjemalce. S tem smo želeli poslati jasen signal, kakšne so lahko najvišje dovoljene cene za naše gospodarstvo," je glede uredbe o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce dejal minister Bojan Kumer.

V pripravi sta tudi dva zakona. Enega pripravlja gospodarsko ministrstvo in po njem bodo podjetja med drugim lahko deležna subvencije za stroške elektrike v letu 2023, pri čemer bo subvencija višja, če bodo podjetja zmanjšala porabo.

Infrastrukturno ministrstvo pa pripravlja zakon, po katerem bodo med drugim opredeljeni ukrepi, ki so dogovorjeni na evropski ravni, in sicer za zmanjšanje porabe elektrike v vršnih urah in za pobiranje prispevkov od izjemnih dobičkov pri proizvajalcih elektrike ter pri predelovalcih surove nafte in zemeljskega plina. V zakonu bo tudi podlaga za uravnavanje cene toplote iz daljinskega ogrevanja ter subvencioniranje nakupa lesnih peletov in proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov.

"Celoten sveženj zakonodaje bo zagotovil, da bodo imela slovenska podjetja cene, ki bodo konkurenčne cenam v celinskem delu Evrope, na katerega se na podlagi včeraj sprejete uredbe referiramo," je dejal Kumer, ki je tudi pojasnil, da so podjetja v zelo različnih položajih, kar se tiče zakupa elektrike za leto 2023.

Nekatera so del elektrike že zakupila, nekatera tega še niso storila, nekatera so jo zakupila po višjih, nekatera po nižjih cenah. Vsa bodo upravičena do pomoči po zakonu gospodarskega ministrstva. Tista, ki bodo pogodbe za leto 2023 sklenila po današnji uveljavitvi uredbe do konca leta, bodo deležna še dinamične zamejitve cen navzgor.

Energetsko intenzivno podjetje, ki bi v letu 2023 zmanjšalo porabo na 70 odstotkov porabe iz leta 2021, bi lahko z vsemi pomočmi ter ustrezno razporejenim odjemom med visoko in nizko tarifo prišlo tudi do povprečne cene 130 evrov na megavatno uro, če bi se upoštevale cene na nemški borzi EEX na 28. november, je primer navedel minister.

Cene ob večjem zakupu niso več nižje

Glede visokih ponudb, ki so jih podjetja dobivala po tistem, ko je vlada porabnike pozvala, naj se začnejo z dobavitelji dogovarjati za zakup elektrike za leto 2023, je povedal, da gre za različne primere. Nekatera podjetja so dobila ponudbe, primerljive s cenami v celinskem delu Evrope, večinoma pa so bile ponudbe višje, je priznal in opozoril, da mehanizem, da je cena ob količinsko večjem zakupu nižja, ne velja več.

Premier Robert Golob je sredi novembra, potem ko je v začetku oktobra gospodarstvo pozval, naj s sklepanjem pogodb o dobavi energentov za leto 2023 še počaka, dejal, da je nastopil pravi trenutek za sklepanje pogodb. "Svetovali smo jim, naj se znova obrnejo na trg, iščejo ponudbe. Zdaj, ko smo ceno zamejili z referenco na prave borzne cene, je pravi čas, da najdejo dobavitelja in produkt, ki jim bo zagotavljal najboljšo možno ceno," je pojasnil Kumer.

Glede plina je povedal, da bosta v zakonu gospodarskega ministrstva zajeta tudi plin in para, da so pa cene plina trenutno bolj znosne kot cene elektrike. Če se bodo pa tudi cene plina stopnjevale, bi lahko tudi pri tem energentu uporabili enake mehanizme, kot so jih pri elektriki, je dodal.

Omejitev cene elektrike za velike poslovne odjemalce