Uredba za čas od srede do konca leta določa zgornjo mejo cen energentov za potrebe dobave v letu 2023. Foto: TV Slovenija/posnetek zaslona
Uredba za čas od srede do konca leta določa zgornjo mejo cen energentov za potrebe dobave v letu 2023. Foto: TV Slovenija/posnetek zaslona

Cene električne energije na borzah so že od lanskega oktobra precej nad dolgoletnim povprečjem. Zaradi motenj pri oskrbi z zemeljskim plinom je pričakovati tudi nadaljnjo rast cen zemeljskega plina. Vlada je ocenila, da takšnih motenj na trgu pri gibanju cen ni mogoče uvrstiti med redna sezonska nihanja, kot jih opredeljuje zakon o kontroli cen.

V skladu z zakonom o kontroli cen je tako sprejela ustrezne ukrepe za obvladovanje cen produktov na trgu, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.

Uredba določa mehanizem oblikovanja cene električne energije za potrebe dobave električne energije poslovnim odjemalcem za leto 2023, in sicer le za pogodbe o dobavi, sklenjene v obdobju od dneva uveljavitve uredbe, to je od srede, do vključno 31. decembra 2022.

Sorodna novica OZS nezadovoljen: V Sloveniji bomo plačevali 320 evrov za megavat, v Nemčiji 130 evrov za megavat

Za pogodbe, sklenjene do konca leta

Veljavnost večine pogodb o dobavi za odjemalce, ki jih zajema ta uredba, se izteče konec decembra. Ker so bile cene do zdaj zelo visoke, je velik del pogodb za leto 2023 treba še skleniti. Zato se uredba začne uporabljati že naslednji dan po objavi, saj bodo imeli dobavitelji in odjemalci tako en mesec časa za sklepanje pogodb za dobavo v letu 2023, so pojasnili na ministrstvu.

Dodali so, da uredba v nasprotju z omejevanjem cene električne energije določa mehanizem oblikovanja maloprodajne cene električne energije na način oblikovanja cene in sestavine, ki jih mora dobavitelj električne energije upoštevati pri oblikovanju cene, ter merila, po katerih se morajo oblikovati sestavine cene.

V kaj bodo primorani dobavitelji

V skladu z uredbo je dobavitelj električne energije dolžan za maksimalno količino odjema električne energije odjemalca temu ponuditi in skleniti pogodbo o dobavi za produkt fiksne cene za višjo in nižjo dnevno tarifno postavko. Način oblikovanja teh postavk je odvisen od izračuna posebne formule, ki je v uredbi natančno opredeljena. In sicer sestoji iz letne cene terminskega produkta pasovne električne energije na nemški borzi, cene letnega terminskega produkta trapezne električne energije na nemški borzi in navzgor omejenega stroška dobavitelja.

Dobavitelji, ki danes dobavljajo električno energijo velikim poslovnim odjemalcem, v času veljavnosti uredbe dobave ne smejo prenehati, prav tako jim morajo obvezno izdajati ponudbe, skladne s pogoji iz uredbe. Ta določba je potrebna, da se dobavitelji obvezi ne bi izognili z neizdajanjem ponudb in z nesklepanjem pogodb o dobavi ali s prenehanjem izvajanja dejavnosti, so poudarili na ministrstvu.

Sorodna novica Vrh gospodarstva postavil nove razvojne cilje do leta 2030

Kdo so veliki odjemalci

Med velike poslovne odjemalce sodijo tisti gospodarski subjekti, ki ne izpolnjujejo pogojev za upravičenost do najvišje dovoljene maloprodajne cene, kot jo določa pred nekaj meseci sprejeta uredba o določitvi cene električne energije.

Vlada je uredbo sprejela zaradi vztrajno negotovih razmer na trgu in dejstva, da na ravni EU-ja niso bili sprejeti ukrepi, ki bi zadostno znižali cene. K ukrepu jo je napeljal tudi položaj, da borze v naši bližini ostajajo nelikvidne, ob tem pa še potreba, da se slovenskemu gospodarstvu takoj zagotovijo cene, ki bodo omogočale nadaljevanje opravljanja gospodarske dejavnosti.

Na ministrstvu so ob tem spomnili, da je vlada v preteklih mesecih že sprejela ustrezne ukrepe za obvladovanje cen energentov za gospodinjstva, male poslovne odjemalce in nekatere zaščitene odjemalce, prav tako pa je zagotovila možnost državnih pomoči za večje gospodarske subjekte.

O oblikovanju cen elektrike za velike odjemalce