Foto: BoBo
Foto: BoBo

Slovenski ribiči so lani ulovili oz. iztovorili približno 108 ton svežih ribiških proizvodov, kar je sicer primerljivo z letom prej. A ulov rib je predstavljal le 70 odstotkov vsega lanskega ulova in je bil najmanjši v zadnjem desetletju, je objavil državni statistični urad.

Skupna vrednost iztovora svežih ribiških proizvodov, torej rib, mehkužcev in rakov, je bila dobrih 910.000 evrov. Skupni ulov je bil tako lani za dva odstotka večji kot leto prej, vendar 40 odstotkov manjši od desetletnega povprečja.

Dober ulov muškatnih hobotnic

Letna rast je posledica večjega ulova mehkužcev, ki je primerljiva z dobrim ulovom leta 2020; znašal je dobrih 36 ton. Skoraj polovico vseh ulovljenih mehkužcev so predstavljale moškatne hobotnice, teh so slovenski ribiči lani ujeli za 17 ton.

Orade. Foto: Radio Koper
Orade. Foto: Radio Koper

Lani so ribiči ulovili oz. iztovorili dobrih 69 ton rib. Od tega je bilo največ orad – 14,5 tone ali 21 odstotkov vsega ulova rib.

V primerjavi z letom prej se je zmanjšal tudi ulov rakov, ki je upadel za skoraj 70 odstotkov, na 1,8 tone. Ulovili so več kot tono morskih bogomolk; to je predstavljalo 75 odstotkov celotnega ulova rakov.

Po oceni statistikov je bila vrednost iztovorjenih ribiških proizvodov ob upoštevanju njihovih odkupnih cen brez DDV-ja več kot 910.000 evrov, kar je podobno kot leto prej in za skoraj petino manj od desetletnega povprečja.

Najvišjo povprečno odkupno ceno je dosegla tigrasta kozica (20,10 evra na kilogram), sledila sta romb (16,34 evra na kilogram) in ligenj (15,97 evra na kilogram). Najvišjo vrednost ulova so statistiki zaznali pri oradi – skoraj 143.000 evrov.