Foto:
Foto:

NKBM, ki je v državni lasti, bo osnovni kapital povečala za 239,496 milijona SIT, na 5,839 milijarde SIT.

Drugi bančni steber, ki se postavlja ob bok skupini Nove Ljubljanske banke, bo ustvarjen s stvarnim vložkom, to je s 170.965 navadnimi imenskimi delnicami PBS-a, katerih ocenjena vrednost znaša 1,806 milijarde SIT.

S tem bo država svoj 55-odstotni delež v PBS prenesla na NKBM, 45-odstotni lastnik PBS-a pa ostaja Pošta Slovenije.