Foto: Reuters
Foto: Reuters

Za 14,7 odstotka dražja hrana je k letni inflaciji prispevala 2,3 odstotne točke. Za 7,7 odstotka višje cene izdelkov in storitev za rekreacijo in kulturo so prispevale 0,8 odstotne točke, je sporočil Statistični urad Republike Slovenije.

Po 0,7 odstotne točke so dodale podražitve električne energije (za 24 odstotkov) ter izdelkov in storitev za stanovanje (za 8,9 odstotka). Po 0,6 odstotne točke vpliva so imele višje cene v skupinah zdravstvo (za 10,6 odstotka), restavracije in hoteli (za 8,8 odstotka) ter raznovrstno blago in storitve (za 7,8 odstotka).

Po drugi strani so pocenitve tekočih goriv (za 24,4 odstotka), dizelskega goriva (za 14,6 odstotka) in bencina (za 10,2 odstotka) inflacijo skupaj ublažile za 0,9 odstotne točke.

Cene blaga so se v enem letu v povprečju dvignile za 8,4 odstotka, cene storitev pa za 8,3 odstotka. Blago dnevne porabe je bilo dražje za deset odstotkov, poltrajno blago za 5,5 odstotka in trajno blago za 4,9 odstotka.

Stopnja anketne brezposelnosti aprila nespremenjena

Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila aprila 3,6-odstotna, kar je enako kot marca. V primerjavi z lanskim aprilom je bila za 0,8 odstotne točke nižja, so danes sporočili s statističnega urada.Državni statistiki ocenjujejo, da je bilo aprila brezposelnih približno 37.000 ljudi, starih od 15 do 74 let, od tega je bilo 54 odstotkov moških in 46 odstotkov žensk. Stopnja anketne brezposelnosti med moškimi in ženskami je bila enaka, 3,6-odstotna.Pri mesečnih ocenah anketne brezposelnosti gre za eksperimentalno statistiko, ki je ocenjena z modelom, zato je manj zanesljiva, so še pojasnili na statističnem uradu.

Na mesečno inflacijo so najbolj vplivale podražitve tobaka (za 4,5 odstotka), sledile so višje cene počitniških paketov (za 4,2 odstotka) in hrane (za 1,1 odstotka). Vsaka od teh skupin je inflacijo zvišala za 0,2 odstotne točke.

Po 0,1 odstotne točke so dodale podražitve toplotne energije (za 8,4 odstotka), zbiranja odpadkov (5,2 odstotka), oblačil (za 1,9 odstotka) in gostinskih storitev (za 1,1 odstotka) ter višje cene v zdravstvu (za 0,9 odstotka).

V zadnjem mesecu opaznejših pocenitev ni bilo.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila maja 8,1-odstotna (maja lani 8,7-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,9-odstotna.
Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 8,2 odstotka, cene blaga pa za 7,9 odstotka. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 9,7 odstotka, poltrajno blago za 5,6 odstotka in trajno blago za 3,5 odstotka.