Petrol je lani po navedbah predsednika uprave družbe Tomaža Berločnika, ki je na čelu družbe od leta 2011, posloval najbolje v svoji poslovni zgodovini.

Dobiček iz poslovanja se je na ravni skupine lani zvišal za šest odstotkov, na 119,4 milijona evrov, bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) pa je znašal 171,5 milijona evrov in je bil za sedem odstotkov višji kot predlani.

  Foto: BoBo Petrol je lani posloval najbolje v svoji poslovni zgodovini.
Foto: BoBo Petrol je lani posloval najbolje v svoji poslovni zgodovini.

Skupina Petrol je v 2018 prodala 3,5 milijona ton proizvodov iz nafte, kar je štiri odstotke več kot leto prej. Petrol je v Sloveniji ustvaril 50 odstotkov celotne prodaje, na trgih EU-ja 28 odstotkov in na trgih jugovzhodne Evrope 22 odstotkov. V prodaji na drobno so prodali 39 odstotkov proizvodov iz nafte.

500 bencinskih servisov

Petrol je imel konec lanskega leta 500 bencinskih servisov, od tega 319 v Sloveniji (Petrol ima po številu bencinskih servisov 57-odstotni tržni delež), 107 na Hrvaškem, 40 v BiH-u, 12 v Srbiji, po 11 pa v Črni gori in na Kosovu.

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in povezanih storitev so znašali 477,5 milijona evrov in so bili zaradi novih mednarodnih računovodskih standardov za 122,9 milijona evrov nižji. Če te spremembe ne bi bilo, bi bili prihodki od prodaje trgovskega blaga višji za 10 odstotkov.

Skupina Petrol je prodala tudi 19,9 teravatne ure zemeljskega plina, 157.600 ton utekočinjenega naftnega plina, 20,3 teravatne ure električne energije in 140.500 megavatnih ur toplotne energije.

Matična družba je lani ustvarila 4,3 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 14 odstotkov več kot v 2017. Dobiček iz poslovanja je znašal 94 milijonov evrov oz. štiri odstotke več kot leto pred tem, čisti dobiček družbe pa se je zvišal za 57 odstotkov, na 100,6 milijona evrov.

86 milijonov za naložbe

Petrol je lani za naložbe namenil 86,6 milijona evrov. Največ sredstev so namenili za širitev poslovanja na področju prodaje v Sloveniji. Investirali so v širitev poslovanja na področju energetskih in okoljskih rešitev tako v Sloveniji kot na trgih Jugovzhodne Evrope ter v širitev prodaje na teh trgih.

Na poslovanje skupine Petrol pomembno vplivajo tudi razmere v sektorju trgovina, saj se s prodajo trgovskega blaga in storitev ustvari pomemben del prihodkov. Skupina Petrol sodeluje pri hitrem razvoju trgovine, ki z digitalizacijo poslovanja spreminja nakupne navade potrošnikov ter prodajne poti.

Največji posamični lastnici Petrola sta Češkoslovenska obchodni banka z 12,78-odstotnim deležem in SDH z 12,68-odstotnim deležem. Sledi država z 10,10-odstotnim lastniškim deležem, Kad z 8,27-odstotnim in OTP banka s 5,08-odstotnim deležem.