Foto: BoBo
Foto: BoBo

"Prepoved opravljanja javne službe za Ljubljanski potniški promet (LPP) predstavlja veliko likvidnostno težavo, saj ta nima likvidnih sredstev," so povedali in spomnili, da je prevoz potnikov gospodarska javna služba posebnega pomena tako za mesto in lokalne skupnosti kot za državo in da mora biti njeno delovanje zagotovljeno v skladu z zakonom o prevozih.

Z ministrstvom za infrastrukturo so po njihovih navedbah skupaj z drugimi prevozniki uskladili pogodbo za pokrivanje stroškov, ki so nastali, čeprav niso obratovali. Gre za amortizacijo, vzdrževanje avtobusov, zavarovanja, parkirišča, posredne stroške dela, financiranje in za medkrajevne linije, ki obratujejo na podlagi podeljene koncesije od države.

"Na podlagi enakih meril pričakujemo tudi uskladitev pogodbe za pokritje preostalih stroškov za javni mestni linijski potniški promet, ki je ustanovljen kot obvezna javna gospodarska služba na podlagi zakona o prevozih v cestnem prometu," so izpostavili.

Po ponovni vzpostavitvi prometa ta poteka normalno. "Težav ne zaznavamo. Potniki so dosledni pri upoštevanju ukrepov," so navedli.

Ob tem poudarjajo, da imajo velik upad potnikov. "Prve dni ponovnega obratovanja smo imeli približno 10 odstotkov potnikov v primerjavi z dnevi pred ustavitvijo javnega potniškega prometa. Danes je na avtobusih več potnikov, menimo, da je njihovo število zraslo na 30 odstotkov. Izpad potnikov opažamo na vseh linijah LPP-ja, ta se po linijah bistveno ne razlikuje," so dejali.