V hoški Magni, ki so jo odprli letos, so že odpustili prve delavce. Foto: Radio Maribor/Lidija Cokan

Kot poroča Večer, je šest redno zaposlenih delavcev prejelo odpoved iz poslovnih razlogov. Po njihovih informacijah naj bi jim bili v Magni pojasnili, da se spoprijemajo z upadanjem naročil in zaostrenimi razmerami na avtomobilskem trgu. Zato so zagnali projekt Focus, ki predvideva precejšnje krčenje stroškov, kot kaže, tudi pri delovni sili.

V Magni so potrdili, da so šesterici delovno razmerje odpovedali zaradi tehnoloških, procesnih in organizacijskih razlogov. "Hkrati smo v istem obdobju zaposlili prav tako šest novih sodelavcev, tako da ostaja število zaposlenih v hoški tovarni stabilno in se ne zmanjšuje," so še dodali, več podrobnosti o novih zaposlitvah pa niso pojasnili. Prav tako v podjetju niso povedali, ali varčevalni program Focus predvideva nadaljnja odpuščanja.

Po pisanju Večera naj bi nekaj delavcev kar med delovnim časom obvestili, naj se oglasijo v kadrovski službi, kjer so jim izročili odpovedi, eden pa naj bi jo prejel po pošti. Odpuščene so nato varnostniki takoj pospremili iz podjetja, ker bodo v kratkem 15-dnevnem odpovednem roku na izrednem dopustu. Glede na to, da niso bili zaposleni eno leto, jim ne pripada niti odpravnina.

Nekatere od odpuščenih so presenetila merila, na podlagi katerih so v Magni izvedli in utemeljili odpustitev. Očitali naj bi jim kršitev delovnih obveznosti, dva naj bi prejela opomin zaradi uporabe mobilnega telefona med delovnim časom, eden zaradi zamujanja.

Tožbe zaradi odpuščanj?

Predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov (KSS) Gvido Novak je povedal, da očitno Magna ne spoštuje slovenske zakonodaje, ki predvideva usklajevanje meril za odpuščanja s sindikatom. Od vodstva družbe so v mnenje prejeli le njihov sklep, ki bi se po zakonu o delovnih razmerjih lahko štel kot predlog meril, a ga s sindikatom niso uskladili.

"Po mojem mnenju in po posvetovanju z odvetnikom menimo, da so delavce odpustili nezakonito, saj so merila za odpuščanje določili enostransko. Do konca tedna bomo odpuščenim razložili stanje, in predvidevam, da bodo šli vsi v tožbe zaradi nezakonite prekinitve delovnega razmerja," je dejal Novak in ob tem omenil sporočilo za javnost, ki ga je našel na spletni strani vlade in v katerem piše, da se je Magna zavezala ne le k zaposlovanju, pač pa tudi k ohranjanju delovnih mest.

Za Magno sicer velja pogodbena zaveza, da mora do leta 2022 zaposliti 404 ljudi, če želi počrpati dobrih 18 milijonov evrov državnih subvencij, pa bo morala v desetih letih zaposliti tisoč ljudi.

Magna kršitve zanika

Iz Magne so popoldne sporočili, da zmanjševanje števila redno zaposlenih ni predvideno, obseg proizvodnje v letu 2019 ostaja nespremenjen, prav tako ostaja enoizmensko delo in več kot 200 zaposlenih.

"Zaradi tehnoloških, procesnih in organizacijskih razlogov smo prekinili pogodbo o zaposlitvi s šestimi zaposlenimi, hkrati pa smo zaposlili šest novih sodelavcev, zato število zaposlenih v Hočah ostaja stabilno in se ne zmanjšuje," so še pojasnili.

Ob tem so zanikali, da odpovedi pogodb naj ne bi potekale v skladu s slovensko zakonodajo, saj naj bi bila spoštovana tudi 98. in 99. člen zakona o delovnih razmerjih, ki opredeljujeta obveznost obveščanja in posvetovanja s sindikatom.

Odpuščanja tudi v Gradcu

Večer je že pred dvema tednoma pisal tudi o odpuščanju zaposlenih preo kadrovskih agencij v graški Magni, kjer naj bi brez dela ostali pretežno slovenski delavci. Temu naj bi sledilo še odpuščanje dela redno zaposlenih, med katerimi naj bi bili predvsem tisti, ki v Avstriji nimajo stalnega prebivališča.