Po zagotovilih predsednika uprave MLM-a so zaposleni za zdaj dobili vse prejemke z izjemo polovice letošnjega regresa, ki naj bi jo dobili do konca zakonsko določenega roka. Foto: BoBo/Miloš Vujinović
Po zagotovilih predsednika uprave MLM-a so zaposleni za zdaj dobili vse prejemke z izjemo polovice letošnjega regresa, ki naj bi jo dobili do konca zakonsko določenega roka. Foto: BoBo/Miloš Vujinović

O težkem položaju, v katerem se je znašlo nekoč eno največjih mariborskih industrijskih podjetij, je poročal Večer. Časnik navaja neuradne informacije, da Slovenski državni holding (SDH) onemogoča vse poizkuse uprave Mariborske livarne Maribor (MLM), ki jo vodi Davor Šenija, da bi ta izboljšala likvidnost in postopoma stabilizirala poslovanje, celo črpanje dela že odobrenega kredita, kar naj bi bilo v nasprotju z zakonodajo.

MLM je lani ob 43 milijonih evrov prihodkov znova posloval z izgubo v višini 3,6 milijona evrov, ki jo je državni lastnik na junijski skupščini pokril z znižanjem osnovnega kapitala. Uprava podjetja je pripravila program prestrukturiranja, ki je poleg znižanja osnovnega kapitala slonel še na morebitnem financiranju SID banke, črpanju že odobrenega kredita, unovčevanju jamstev in sprostitvah nekaterih zavarovanj. Pridobivali so tudi nove posle, nazadnje za Magno in Volvo, dodaja časnik.

SDH potrdil, da je podjetje v "izjemno težkem položaju"

V SDH-ju so informacije, da je zainteresirani nemški kupec Mutares, ki že ima v lasti koprski Cimos, 14. septembra odstopil od namere za prevzem MLM-a, potrdili. Poudarili so, da je MLM v izjemno težkem položaju, sami pa kot lastnik zaradi pravil EU-ja nimajo več na voljo razpoložljivih ukrepov za nadaljnjo finančno podporo in zagotavljanje potrebne likvidnosti družbi. Ti bi namreč šteli za državno pomoč, ki pa je mariborskemu podjetju po evropskih pravilih ni več mogoče dodeliti, saj jo je v zadnjih desetih letih že prejela.

Vlada je leta 2015 MLM-u dodelila dobrih pet milijonov evrov državne pomoči, v letih 2019 in 2020 je družba prejela še pomoč v obliki odloga, ministrstvo za gospodarstvo pa ji je omogočilo reprogram plačila. Družba je v državnih paketih pomoči za odpravo posledic epidemije in energetske krize v zadnjih treh letih prejela še okoli milijon evrov. Foto: BoBo/Miloš Vujinović
Vlada je leta 2015 MLM-u dodelila dobrih pet milijonov evrov državne pomoči, v letih 2019 in 2020 je družba prejela še pomoč v obliki odloga, ministrstvo za gospodarstvo pa ji je omogočilo reprogram plačila. Družba je v državnih paketih pomoči za odpravo posledic epidemije in energetske krize v zadnjih treh letih prejela še okoli milijon evrov. Foto: BoBo/Miloš Vujinović

Prav tako je bilo po njihovih besedah neuspešnih več poskusov iskanja strateškega partnerja, saj so bili ti večinoma prekinjeni zaradi omejenega interesa ali odstopa investitorjev po izvedenem skrbnem pregledu družbe. Dva sta bila sicer pripravljena družbo prevzeti brezplačno ob večmilijonski nepovratni državni pomoči, ki pa je zaradi pravil EU-ja prepovedana.

Kot ugotavljajo v SDH-ju, se MLM-u kljub obsežni finančni podpori v desetih letih ni uspelo v celoti prestrukturirati in vse od leta 2016 poslujejo z izgubo, samo v zadnjih treh letih je ta znašala skoraj osem milijonov evrov. Posledično se je družba znašla na točki, ko zaradi slabega poslovanja njene potrebe po dodatni likvidnosti neprestano rastejo.

V zadnjem letu je MLM porabil tudi celoten denarni depozit v vrednosti 3,5 milijona evrov, ki ji ga je DUTB zagotovil kot zavarovanje za izdano bančno garancijo dobaviteljem za zagotovitev daljših plačilnih rokov. V SDH-ju opozarjajo, da ne smejo izvajati transakcij pod neekonomskimi pogoji oziroma transakcij, ki jih v enakih okoliščinah ne bi izvedel zasebni investitor, saj vse takšne transakcije štejejo za državno pomoč.

Ob tem poudarjajo, da so glede potencialnih rešitev ves čas sodelovali z gospodarskim ministrstvom, ki so ga seznanili, da kakršnakoli nadaljnja državna pomoč, bodisi s strani SDH-ja ali države, ni več mogoča.

Predsednik uprave razočaran nad odnosom državnih lastnikov

Predsednik uprave MLM-a Davor Šenija je v odzivu na dogajanje izrazil razočaranje nad aktualnim odnosom državnih lastnikov do nekoč enega največjih mariborskih industrijskih podjetij, ki mu zaradi tega grozi stečaj.

Družba naj bi imela že od prejšnjega tedna pri BKS banki zablokiran račun, kar pa Šenija zanika. Kot je zatrdil, do današnjega dne ni bil zaprt noben račun. Ob tem je poudaril, da so v zadnjem letu dni podpisali za skoraj 150 milijonov evrov nominacij za nove posle do leta 2030, največja težava pa je bila visoka rast cen energentov.

"Od države smo dobili bonbonček v višini 133.000 evrov, za energijo pa plačali 2,5 milijona evrov več, torej dvakrat več kot pred podražitvijo. Vsega tega nismo mogli prenesti na naše kupce v avtomobilski industriji," je dejal Šenija in dodal, da so zaposleni za zdaj dobili vse prejemke z izjemo polovice letošnjega regresa, ki naj bi jo dobili do konca zakonsko določenega roka.

V podjetju so se trudili s programom prestrukturiranja, v sklopu katerega so število zaposlenih z nekaj več kot 500 znižali na okoli 350, pri čemer so obdržali iste proizvodnje zmogljivosti in na ta način zvišali produktivnost. Kljub temu državi ni uspelo najti primernega strateškega lastnika, niti očitno ta ne želi več pomagati k premostitvi težav, čeprav ima družba dovolj dela in nenazadnje državi plačuje šest milijonov evrov prispevkov letno.

Neuradno: V načrtu prezaposlitev 100 delavcev, nekatere bi lahko upokojili

Kot neuradno poroča Večer, naj bi zaradi nastale situacije v MLM-u že načrtovali prezaposlitev približno sto od 350 zaposlenih v kidričevski Talum, tiste, ki izpolnjujejo pogoje ali so jim blizu, pa bi mehko "odpustili" oziroma upokojili.

Mariborska livarna je lani ob 43 milijonih evrov prihodkov znova beležila izgubo v višini 3,6 milijona evrov, ki jo je državni lastnik na junijski skupščini pokril z znižanjem osnovnega kapitala. Foto: BoBo/Miloš Vujinović
Mariborska livarna je lani ob 43 milijonih evrov prihodkov znova beležila izgubo v višini 3,6 milijona evrov, ki jo je državni lastnik na junijski skupščini pokril z znižanjem osnovnega kapitala. Foto: BoBo/Miloš Vujinović

Sindikalni predstavniki v podjetju so skupaj s podravsko organizacijo sindikata SKEI in svetom delavcev na več ministrstev poslali poziv po pomoči, od gospodarskega ministra Matjaža Hana in ministra za delo Luke Mesca pa pričakujejo, da bosta uresničila obljube, ki sta jih dajala ob obiskih tovarne.

V pismu so zapisali, da so zaskrbljeni za družbo in njenih 350 zaposlenih. Upajo, da lastnik in država vendarle še nista izkoristila vseh možnosti, ki jih imata, zato ju prosijo, da se odzoveta na njihove prošnje in jim pomagata, še dodaja Večer. Po neuradnih informacijah naj bi se v sredo na to temo znova sestala resorna ministrstva.

Mariborska livarna tik pred stečajem