Povpraševanja po ekološki perutnini je očitno vse več, kar se odraža tudi v vzrejeni količini. Foto: Pixabay
Povpraševanja po ekološki perutnini je očitno vse več, kar se odraža tudi v vzrejeni količini. Foto: Pixabay

Lani se je število ekoloških kmetij povečalo za devet odstotkov, na 2.933, kar pa je še vedno le 4,2 odstotka vseh kmetij v Sloveniji, ugotavljajo na statističnem uradu (Surs). Skupaj s kmetijami, ki se še preusmerjajo v ekološko kmetijstvo, je bilo to pet odstotkov vseh kmetijskih gospodarstev v Sloveniji.

Povečala se je tudi površina ekoloških kmetijskih zemljišč v uporabi, in sicer za 3.864 hektarjev glede na leto 2015, pri čemer je prevladovala površina ekoloških trajnih travnikov in pašnikov, saj je ta predstavljala 3.101 hektar. Preostalo so bile njive in vrtovi (481 hektarjev), sadovnjaki (177 hektarjev), vinogradi (70 hektarjev) in oljčniki (35 hektarjev). Tudi skupaj je največ trajnih travnikov in pašnikov, ki obsegajo kar 83 odstotkov vseh ekoloških površin.

Vse več mesa iz ekološke reje
V letu 2016 se je glede na leto prej povečalo tudi število vseh vrst živali v ekološki reji. Najizraziteje se je povečalo število perutnine - za 42 odstotkov, na 101.340. Sledili so čebelji panji, teh je bilo za 30 odstotkov več, skupno število pa se je povzpelo na 1.814. Število kuncev se je povečalo za 16 odstotkov, na 1.849, število goveda za devet odstotkov in za prav toliko tudi število prašičev. Prvih je bilo 33.397, drugih pa 3.648. Za šest odstotkov se je povečalo število koz – bilo jih je 6.857. Najmanj, za dva odstotka, se je povečalo število ovc, na 35.841.

Skupna masa vsega mesa iz ekološke reje je bila lani tako za 113 odstotkov večja kot v letu 2015, največje, v absolutni številki, pa je bilo povečanje mase govejega mesa – za 103 odstotke, na 260 ton. Sledila je masa perutninskega mesa, ki se je v letu dni povečala kar za 19-krat, na 38 ton. Masa mesa drugih živali (kot so jelenjad, lame itd.) je bila za 149 odstotkov večja kot v letu prej in je dosegla 17 ton. Očitno pa je čedalje manj povpraševanja po svinjskem mesu, saj ga je bilo lani za 44 odstotkov manj kot predlani – vsega skupaj šest ton.

V 2016 so namolzli 6.864 ton ekološkega kravjega mleka ali za 18 odstotkov več kot v prejšnjem letu. Povečala se je tudi proizvodnja ekološkega ovčjega in kozjega mleka, in sicer za 45 in 17 odstotkov.