"Želimo, da plače pridejo na raven, ki si jo zaposleni zaslužijo in jo je podjetje sposobno dati, in to brez kakršnihkoli posledic za poslovanje in razvoj podjetja v prihodnjih letih," je na novinarski konferenci poudaril David Švarc (levo). Foto: BoBo/Borut Živulović

Kot je na novinarski konferenci na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana povedal sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc, so se aprila začela pogajanja o dvigu plač in tarifnem delu kolektivne pogodbe, kar je bilo dogovorjeno že ob lanskem sprejetju aneksa k novi kolektivni pogodbi, s katerim so tedaj rešili takratni spor.

"Fraport Slovenija je eno najuspešnejših podjetij v državi. Njegovi prihodki so v zadnjih petih letih zrasli skoraj za 40 odstotkov, število zaposlenih in plače pa tej rasti niti približno ne sledijo," je dejal Švarc in dodal, da je podjetje lani ob 15 milijonih evrov stroškov dela ustvarilo skoraj 12 milijonov evrov čistega dobička, plače pa že desetletje stagnirajo.

Izhodiščni predlog sindikatov je bil zato dvig plač zaposlenim za 23 odstotkov, predlagali pa so tudi višje dodatke in usklajevanje z inflacijo. V treh mesecih pogajanj so sindikati svoje zahteve znižali na 12-odstotni dvig plač s septembrom, na usklajevanje plač z inflacijo in pa na dvig dodatka za nedeljsko delo s 50 na 80 odstotkov.

Švarc je poudaril, da so prihodki Fraporta v zadnjih petih letih zrasli za skoraj 40 odstotkov, a da plače tej rasti ne sledijo. Foto: BoBo/Borut Živulović

Poslovodstvo Fraporta Slovenija je podalo drugačen predlog, ki naj bi bil dokončen, zato so sindikati danes o pogajanjih spregovorili v javnosti. Delodajalec je pripravljen zaposlenim dvigniti plače za pet odstotkov in nato v prihodnjih dveh letih še dvakrat po 1,84 odstotka. Poleg tega bi se letno poviševanje plač z 0,8 odstotka dvignilo na en odstotek. Skupaj bi se plače v dveh letih in pol tako dvignile za 12 odstotkov.

Sindikati takšnega predloga, po katerem bi družba za plače v treh letih namenila dodatne tri milijone evrov, niso sprejeli. Prepričani so, da bi rezultati podjetju omogočili bistveno višje plače. Ob tem je Švarc opozoril, da je na letališču, kjer je 485 redno zaposlenih in 47 agencijskih delavcev, še vedno okoli 60 delavcev z osnovno plačo, ki je nižja od minimalne.

Izpostavil je tudi razmerje med 1900 evrov povprečne plače in povprečno dodano vrednostjo 66.000 evrov na zaposlenega. Na letališču so pojasnili, da se veliko dodane vrednosti ustvarja tudi z investicijami v infrastrukturo.

Vodstvo Fraporta Slovenija ob zahtevah sindikatov opozarja na poslovno vzdržnost, saj je letališče v obsežnem investicijskem ciklu, usoda Adrie Airways pa je nejasna. Foto: BoBo

Fraport opozarja na številne investicije

"Želimo, da plače pridejo na raven, ki si jo zaposleni zaslužijo in jo je podjetje sposobno dati, in to brez kakršnihkoli posledic za poslovanje in razvoj podjetja v prihodnjih letih," je poudaril Švarc in pri tem odgovoril na navedbe poslovodstva, ki poudarja, da njihova ponudba predstavlja še vzdržen maksimum, ki omogoča načrtovani poslovni in infrastrukturni razvoj letališča.

Fraport Slovenija je namreč v izjemno intenzivnem investicijskem ciklu in bo v petih letih v posodobitev letališča vložil 40 milijonov evrov, pri čemer se bo največja investicija, širitev potniškega terminala, začela prihodnji teden. Hkrati negotovosti povzroča nejasna usoda Adrie Airways. "Pri pripravi predloga smo morali upoštevati nestabilno trenutno poslovno okolje in investicije," je dejal predsednik Fraportove pogajalske skupine Boštjan Šijanec.

Ultimat poslovodstva

Švarc je povedal, da jih je poslovodstvo postavilo pred dejstvo, da privolijo v njihov predlog, ali pa zaposleni ne bodo dobili ničesar. Poslovodstvo so zato znova pozvali, naj pripravi ustrezen predlog. Če ne bo rešitve do septembra, sledijo druge sindikalne aktivnosti, je napovedal Švarc.

Šijanec je na drugi strani prepričan, da bodo s sindikati lahko našli skupni jezik in rešitev. "Prepričani smo, da je ponudba, ki smo jo dali, dobra in da zelo pozitivno vpliva na finančni položaj naših zaposlenih," je poudaril in poudaril, da podjetje že zdaj zaposlenim ponuja zelo stabilno, varno in nadstandardno delovno okolje.

Podjetje je s sindikati v sporu tudi glede regresa, saj je bil ta izplačan marca, pred spremembo zakona, znašal pa je 70 odstotkov povprečne plače.