Dograditev želijo dokončati do leta 2021, torej do začetka slovenskega predsedovanja Svetu EU-ja. Foto: BoBo
Dograditev želijo dokončati do leta 2021, torej do začetka slovenskega predsedovanja Svetu EU-ja. Foto: BoBo

Odločitev za ponovitev postopka so pripisali novi praksi državne revizijske komisije iz razpisa za drugo cev karavanškega predora, piše v sklepu o zavrnitvi prispelih ponudb, objavljenem na portalu javnih naročil.

Iz sklepa državne revizijske komisije s konca novembra o ugoditvi pritožbi neizbranega ponudnika na javnem razpisu za gradnjo druge cevi karavanškega predora izhaja, da je po roku za oddajo ponudb nedopustno dopolnjevanje oz. spreminjanje ponudb, ko gre za postavke oz. elemente v popisu del, ključne za cene na enoto. Fraport Slovenija je namreč v razpisu od prijaviteljev že pri prijavi zahteval predložitev razčlenitve in navedbe omenjenih elementov.

Omenjeni sklep po besedah Fraporta Slovenija predstavlja novost v praksi državnega revizijskega organa, s katero so bili tako sami kot naročnik in tudi prijavitelji na razpisu seznanjeni po roku za oddajo prijav in zato te spremembe niso mogli upoštevati v postopkih.
Hkrati pa so pri upravljavcu Letališča Jožeta Pučnika ugotovili, da je ob upoštevanju omenjene odločitve državne revizijske komisije njihova razpisna dokumentacija nejasna, ko gre za vprašanje, ali bi ti elementi morali obvezno izkazovati cene na enoto iz popisa del iz vsake prijave.

Površina za opravljanje varnostih pregledov bo popolnoma nova. Foto: BoBo/Bor Slana
Površina za opravljanje varnostih pregledov bo popolnoma nova. Foto: BoBo/Bor Slana

Zato so se odločili, da zavrnejo vse prijave in takoj po poteku roka osmih delovnih dni za morebitno zahtevo za pravno varstvo zoper to odločitev postopek javnega naročila ponovijo. Hkrati so se v Fraportu Slovenija odločili, da bodo v ponovljenem razpisu med drugim določili, da se bodo po priznanju ustreznosti ponudbe pogajali z vsemi usposobljenimi prijavitelji, kar naj bi omogočilo večjo konkurenco med prijavitelji. Prav tako bodo predvidoma izločili določila glede pogajanj o predmetu naročila in se bodo pogajali le o ceni, kar je po njihovih besedah najpreglednejši način izvedbe postopka s pogajanji.

Za gradnjo so se prijavili avstrijski Strabag, v skupnih prijavah pa GIC gradnje iz Rogaške Slatine in ljubljanski Elcom, hrvaški GP Krk in CBE iz Ljubljane, Kolektor Koling in novomeški CGP, Pomgrad in Gorenjska gradbena družba ter ljubljanski VG5 in celjski Remont.

Za koliko se bo podaljšal postopek izbora izvajalca gradbenih del za težko pričakovano širitev potniškega terminala na Brniku, na katerem je v času konic precejšnja gneča, je težko reči.

Za nekaj mesecev zamika?
V Fraportu Slovenija računajo, da bo novi postopek zamaknil začetek gradnje za od dva do tri mesece. Če bi vztrajali pri prejšnjem postopku, pa bi se v primeru pritožb in takšne odločitve državne revizijske komisije, kakršna je bila pri karavanškem predoru, postopki do pravnomočne izbire izvajalca lahko zavlekli še bistveno dlje.

Poslovodni direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir je pred razveljavitvijo postopka njegov zaključek pričakoval konec pomladi. Temu bi sledil začetek gradnje, ki naj bi bila predvidoma končana pred koncem leta 2020, nove prostore pa naj bi odprli pred glavno sezono 2021.
Kot ob ponovitvi postopka oddaje naročila poudarjajo v Fraportu Slovenija, projekt ostaja nespremenjen in ga bodo izpeljali, nekoliko se spreminja le časovni okvir. Kljub vsemu bodo z novim terminalom še vedno lovili poletje 2021, ko bo Slovenija prevzela predsedovanje Svetu EU-ja.

Celotna vrednost naložbe je ocenjena na okoli 20 milijonov evrov. Na voljo bo več kot 10.000 kvadratnih metrov novih površin, na katerih bosta nova odhodna hala in prostor za opravljanje varnostnih pregledov, saj je obstoječi zelo majhen in ne omogoča širitve. Nova bo tudi komercialna ponudba na področju trgovin in gostinstva. Prav tako bo zagotovljen večji poslovni salon.