Predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić  je prepričan, da je Mercator danes boljše podjetje kot pred letom dni. Foto: BoBo
Predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić je prepričan, da je Mercator danes boljše podjetje kot pred letom dni. Foto: BoBo
Kakšna usoda čaka Mercator?
Mercator z rekordno izgubo

Skupina Mercator je morala vse lastne nepremičnine vrednotiti skladno z mednarodnimi računovodskimi standardi. Vrednost nepremičnin, na ravni skupine ta še vedno znaša skoraj 1,4 milijarde evrov, se je zaradi prevrednotenja zmanjšala zgolj za 1,4 odstotka, poudarjajo v Mercatorju, pri čemer računovodski standardi vse slabitve vrednosti nepremičnin upoštevajo v izkazu uspeha, vse krepitve vrednosti (te so znašale 126,9 milijona evrov) pa v kapitalu.

Enkratne slabitve vrednosti nepremičnin so sicer bistveno vplivale na izkaz uspeha skupine, ki je lani poslovala bolje kot v 2016. Brez negativnih enkratnih dogodkov bi namreč skupina Mercator imela šest milijonov evrov dobička, kar je bistveno bolje kot v letu 2016, ko je poslovala z izgubo 31 milijonov evrov.

Monetizacija nepremičnin
Družbi je lani uspelo izvesti prvi posel v okviru projekta monetizacije nepremičnin. Decembra je s podjetjem Retail Center iz Beograda podpisala 46 milijonov evrov vredno pogodbo o prodaji Mercator centra Beograd in pogodbo o dolgoročnem najemu dela trgovskega centra, s katerim želi poleg odprodaje poslovno nepotrebnih nepremičnin zmanjšati finančne obveznosti.

Skupne obveznosti skupine so bile ob koncu leta 2017 882 milijonov evrov in so v enem letu upadle za 21 milijonov evrov. Neto finančni dolg se je medtem znižal za 8,5 milijona evrov, na nekaj več kot 828 milijonov evrov. Če se bodo načrti uresničili, bo Mercator z monetizacijo in prodajo poslovno nepotrebnega premoženja skupno zbral okoli 300 milijonov evrov. Mercator se želi čim prej razdolžiti, čeprav, kot poudarjajo, z monetizacijo - v Sloveniji je za monetizacijo predvidenih osem od 22 velikih trgovskih centrov - ne bodo hiteli.

Mercator je sicer lani na ravni skupine prvič po letu 2011 posloval z 2,5-odstotno rastjo prihodkov iz osnovne maloprodajne dejavnosti. Čisti prihodki iz maloprodaje so dosegli 1,6 milijarde evrov. Skupina je ustvarila 90,6 milijona evrov normaliziranega EBITDA-ja, kar je za 45,4 odstotka več kot v letu 2016.

Predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić je ob tem komentiral, da je Mercator danes boljše podjetje kot pred letom dni. Družba je izpolnila vse zaveze izpred enega leta in odgovorila na izzive iz operativnega poslovanja in težav lastnika, je med drugim dejal Čizmić.

Kakšna usoda čaka Mercator?
Mercator z rekordno izgubo