Z ameriško multinacionalko, ki služi s provizijami od voženj, bodo pri nas lahko sodelovali vozniki osebnih vozil z do devetimi sedeži, cena bo določena vnaprej. Foto: Reuters
Z ameriško multinacionalko, ki služi s provizijami od voženj, bodo pri nas lahko sodelovali vozniki osebnih vozil z do devetimi sedeži, cena bo določena vnaprej. Foto: Reuters

Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki Uberja še ne pozna, po drugi strani pa ga ponekod že prepovedujejo.

Uberjev voznik lahko postane vsakdo, ki je polnoleten, ni bil nikoli obsojen zaradi hujših kaznivih dejanj in ima pametni telefon, ki ga prek spletne aplikacije poveže s stranko.

Z ameriško multinacionalko, ki služi s provizijami od voženj, bodo pri nas lahko sodelovali vozniki osebnih vozil z do devetimi sedeži, cena bo določena vnaprej.

Novela obenem zmanjšuje administrativne ovire za taksistično dejavnost tako, da opušča zahtevo po nacionalni licenci in področje skoraj v celoti prepušča lokalni skupnosti.

Nestrinjanje s prihodom
In prav v tem je težava, pravi Bojan Pečnik s sekcije za promet pri obrtni zbornici - tak sistem smo pri nas že imeli in takrat je vladal kaos. Kdor dela v javnem potniškem prometu, bi moral imeti državno licenco in izpolnjevati strožje pogoje, meni.

Saška Kumer iz sindikata delavcev prometa in zvez pa pravi, da gre za očitno prilagajanje zakonodaje podjetju zunaj naših meja, od katerega tudi davčnih koristi ne bo. Priča bomo deregulaciji, in to v panogi, kjer so vozniki že zdaj zaposleni v prekarnih oblikah in vozijo bistveno več od običajnega delovnika, dodaja Kumerjeva.

Javnost lahko svoje pripombe na ministrstvo sicer odda do 17. februarja.