Informacijsko središče GEN Energija center. Foto: BoBo
Informacijsko središče GEN Energija center. Foto: BoBo

Nadzorni svet Gen energije je 10. oktobra z Blažem Košorokom sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Dogovor je bil, da mu bo mandat prenehal z imenovanjem novega generalnega direktorja oz. najpozneje 15. novembra. Nadzorniki so danes potrdili zaključek njegovega mandata z 31. oktobrom in za generalnega direktorja družbe soglasno imenovali Paravana, ki bo štiriletni mandat nastopil dan pozneje.

Kot so v družbi zapisali v sporočilu za javnost, je Dejan Paravan strokovnjak na področju trženja električne energije z obsežnimi vodstvenimi izkušnjami v energetski dejavnosti skupine Gen.

Paravan, doktor elektrotehniških znanosti, je bil v skupini Gen med drugim član uprave, izvršni direktor za prodajo, direktor strateškega inoviranja in direktor hčerinskih družb v Zagrebu, na Dunaju in v Milanu. Od marca letos je član uprave družbe Gen-I.

Je poznavalec celotnega sektorja energetike, član upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije, predavatelj na stanovskih konferencah ter vabljeni predavatelj na visokošolskih in znanstvenih ustanovah.

Energetska kriza je prioriteta

"Nadzorni svet meni, da so njegove izkušnje, kompetence in strokovna znanja ključni za uspešno delovanje skupine Gen v času energetske negotovosti in ob ambicioznih razvojnih ciljih skupine," so navedli in dodali, da Paravan kot prvo prioriteto svojega prihodnjega delovanja v skupini določa spopadanje z energetsko krizo ter skrb za nemoteno obratovanje vseh proizvodnih virov in zanesljivo oskrbo slovenskih odjemalcev z električno energijo.

"Pod njegovim vodstvom bo skupina sledila poslanstvu, da postane glavni promotor in izvajalec prehoda v samooskrbni in brezogljični elektroenergetski sistem. To pomeni pospešene investicije v obnovljive vire energije in jedrsko energijo v Sloveniji," so zapisali.

Gre za novo kadrovsko menjavo v državni energetiki. Družba Gen energija, ki je v 100-odstotni lasti države, ima od avgusta nove nadzornike. Slovenski državni holding (SDH) je "zaradi izgubljenega zaupanja glede ureditve ustreznega korporativnega upravljanja v skupini Gen" iz nadzornega sveta odpoklical Ksenijo Flegar, Patricio Čular, Jureta Sokliča, Veljka Flisa in Gabra Kontelja ter na njihova mesta imenoval Matejo Čuk Orel, Ivano Nedižavec Korada, Miloša Pantoša, Roka Marolta, Marijana Penška in Žigo Debeljaka.