Foto: BoBo
Foto: BoBo

V upravljavcu ljubljanskega letališča se namreč zaradi pandemije covida-19 soočajo z velikim upadom potniškega prometa in s tem z zmanjšanim obsegom dela.

Kot so pojasnili, bodo večino odpovedi vročili danes osebno, z nekaterimi pa so se zaradi odsotnosti dogovorili za druge termine. Zaposleni, ki bodo prejeli odpovedi pogodb, imajo glede na delovno dobo in delovno mesto različno dolge odpovedne roke, prejeli bodo tudi različno visoke odpravnine, prav tako jim na zavodu za zaposlovanje pripada nadomestilo za brezposelnost za različno dolgo obdobje.

Direktor kranjske območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Drago Perc je za STA pojasnil, da se bodo ti, ki bodo prejeli odpovedi, glede na odpovedne roke postopoma prijavljali pri njih. Po prijavi bo tistim, ki izpolnjujejo pogoje, pripadlo denarno nadomestilo. Na zavodu ponujajo tudi nekaj ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Skušali jim bodo najti zaposlitev v kakšnem drugem podjetju, saj nekatera podjetja že zaposlujejo in so prosta delovna mesta na voljo. Ob tem velja, da delodajalci raje zaposlijo nekoga, ki je pred kratkim izgubil zaposlitev in je bil prej delovno aktiven, kot nekoga, ki je že dlje časa v evidencah zavoda.

V Fraportu Slovenija, kjer so v zadnjih treh letih zaradi rasti prometa na novo zaposlili 150 ljudi, so pri pripravi seznama presežnih delavcev z vsakim posameznikom skušali najti rešitev. Prav tako so upoštevali konstruktivne predloge sveta delavcev in Sindikata Aerodrom Ljubljana ter znova pregledali vse procese in z optimističnim pogledom glede vračanja prometa na letališče, seznam presežnih delavcev skrčili za četrtino, s prvotno predvidenih 120 na 82, pet oseb pa se bo upokojilo.

30 odstotkov napovedanega prometa je optimistični scenarij

Kot pojasnjuje poslovodni direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir, so v skrajni ukrep zmanjševanja števila zaposlenih prisiljeni zaradi obsežnega upada prometa. Letalski promet je med najbolj prizadetimi dejavnostmi v pandemiji, saj napovedi kažejo, da okrevanja na predkoronsko raven ne gre pričakovati vse do leta 2023.

Skobir: "Prevoznike bi subvencionirali z desetimi evri na potnika"

Trenutni in napovedani promet obsega letenja na ljubljanskem letališču do konca poletnega voznega reda se močno razlikuje od tistega, ki so ga prevozniki napovedali pred krizo. Zelo negotove so tudi napovedi za zimsko sezono. V družbi ocenjujejo, da bodo do konca leta po optimističnem scenariju realizirali le do 30 odstotkov napovedanega prometa in v celotnem letu našteli pol milijona potnikov.

"Fraport Slovenija zaradi nastalih razmer vsem trenutno zaposlenim žal ne more več zagotavljati dela pod pogoji iz pogodb o zaposlitvi. Močno smo si prizadevali, da bi bila končna številka presežnih delavcev čim manjša, vendarle pa je zmanjševanje števila zaposlenih neizogibno, če hočemo na dolgi rok zaščititi obstoj in poslovanje družbe," so poudarili v podjetju.

Število presežnih delavcev so določili z analizo potrebnega števila zaposlenih na posameznem delovnem mestu za nemoteno in varno izvajanje svoje dejavnosti z upoštevanjem pričakovanega prometa v obsegu 1,1 milijona potnikov v letu 2021. Presežni delavci so bili določeni po kriterijih podjetniške kolektivne pogodbe.

"Prizadevali smo si, da bi premagali težko obdobje in da bi prihodnost letališča lahko pisali z vsemi zaposlenimi, kar nam žal ni uspelo. Prizadevali si bomo za čim prejšnje okrevanje prometa. Ko bodo razmere to dovoljevale, bomo v svojo sredino najprej povabili sodelavce z izkušnjami z delom na letališču," so napovedali.