STO razvoj trajnostnega turizma podpira z Zeleno shemo slovenskega turizma, s projekti, kot sta Slovenia Unique Experience ter akademija za trženje v turizmu, s koordinacijo vodilnih destinacij Slovenije, nagradami za inovativnost, poglobljenimi raziskavami o vedenju turistov ter s spodbujanjem produktov, kot so gastronomija (projekt Evropska gastronomska regija 2021), turizem poslovnih srečanj, produkti dobrega počutja ... Foto: BoBo/Manca Rožman
STO razvoj trajnostnega turizma podpira z Zeleno shemo slovenskega turizma, s projekti, kot sta Slovenia Unique Experience ter akademija za trženje v turizmu, s koordinacijo vodilnih destinacij Slovenije, nagradami za inovativnost, poglobljenimi raziskavami o vedenju turistov ter s spodbujanjem produktov, kot so gastronomija (projekt Evropska gastronomska regija 2021), turizem poslovnih srečanj, produkti dobrega počutja ... Foto: BoBo/Manca Rožman

Slovenski turizem sicer še naprej dosega rast prihodov turistov, medtem ko je glavni cilj povečanje prilivov iz naslova izvoza potovanj. "Menimo, da je prava smer zeleni butični turizem, za kar potrebujemo ustrezno ponudbo, ki jo usmerjamo na natančno določene ciljne skupine," je izpostavila direktorica STO-ja Maja Pak.

Med izzivi, ki čakajo Slovenijo na poti k višji dodani vrednosti, je med drugim poudarila izboljšanje infrastrukture, izobraževanje in razvoj kadrov, vlaganje v nastanitvene zmogljivosti, izvajanje uravnoteženega trajnostnega razvoja, učinkovitejše upravljanje destinacij in turističnih tokov, uvedbo novih tehnologij v turistično ponudbo in njeno promocijo ter še več inovativnih, kreativnih, avtentičnih, lokalnih turističnih produktov.

"To ne bo vplivalo le na boljše stanje v slovenskem turizmu, ampak bo prineslo splošno blaginjo prebivalcem Slovenije, kakovosti bivanja in gospodarstvu," je poudarila direktorica STO-ja..

"Višje prilive iz naslova porabe tujih gostov bomo v slovenskem turizmu dosegli z oblikovanjem produktov višje dodane vrednosti, ki temeljijo na trajnostnem turizmu, in z usmerjanjem na goste, ki cenijo neokrnjeno naravo in iščejo posebna, kakovostna, butična petzvezdična doživetja ter so zanje tudi pripravljeni plačati višjo ceno," meni Maja Pak. Cilj je spodbujanje obiska zunaj glavne sezone in manj znanih krajev.

"Rast v turizmu prinaša nove izzive. Zaradi povečanih pritiskov na naravno in družbeno okolje se vse več krajev spoprijema s potrebo po premišljenem in uravnoteženem trajnostnem razvoju ter okrepitvi upravljanja destinacij in tokov. Pomembni sta kakovost izkušnje obiskovalca na eni strani in kakovost življenja prebivalcev na drugi. Ključna so vlaganja v turistično in javno infrastrukturo ter dejavnosti na področju razvoja produktov in edinstvenih destinacijskih doživetij," je pred blejskim strateškim forumom, ki vključuje panel, posvečen turizmu, navedla Pakova.

Novi izzivi pa od destinacij zahtevajo, da opredelijo svoje razvojne prioritete in možnosti za učinkovito ustvarjanje višje dodane vrednosti.

"Krovna zgodba zelene butične Slovenije za petzvezdična doživetja bo tako močna, kot bomo močni na področju produktov, ponudbe in doživetij na destinaciji," je še omenila Pakova.