Gre za posameznike, ki do zdaj niso bili deležni nobenih vladnih ukrepov podpore, opozarjajo avtorji spletne peticije (Maja Megla, Beti Žerovc, Urška Jurman, Marko Jenko in Vladimir Vidmar). Na vlado so zato naslovili apel, naj samozaposlene opraviči plačila obveznih prispevkov za socialno varstvo in pomaga tistim, ki so ostali brez dela.

Zaradi ohromitve javnega življenja in zastoja gospodarstva je lahko več kot 100.000 samozaposlenih socialno ogroženih. Foto: MMC RTV SLO
Zaradi ohromitve javnega življenja in zastoja gospodarstva je lahko več kot 100.000 samozaposlenih socialno ogroženih. Foto: MMC RTV SLO

Tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je že v preteklem tednu večkrat opozorila, da so številni samozaposleni zaradi epidemije novega koronavirusa eksistencialno ogroženi. Kot navaja OZS, naj bi bilo samo v gospodarstvu na udaru več deset tisoč samozaposlenih, zato so se tudi pri obrtniški zbornici zavzeli za poseben interventni zakon za samozaposlene.

Potreba po posebnem interventnem zakonu za samozaposlene
Prav tako vsebina peticije poziva vlado, naj nemudoma sprejme interventni ukrep, ki bi od 1. marca do uradne razglasitve konca epidemije in ponovne vzpostavitve javnega, gospodarskega in kulturnega življenja samozaposlene oprostil plačila obveznih prispevkov za socialna zavarovanja v vrednosti zakonsko določene minimalne postavke ter pomoč tistim, ki so nenadoma ostali brez dela.

Za samozaposlene, ki so ostali povsem brez sredstev za preživetje, se peticija zavzema, naj jim država, če so v preteklem mesecu zaslužili manj, kot je višina neto minimalne plače, nameni pomoč v obliki te razlike. Nadalje pa peticija predlaga, naj bodo do oprostitve plačila v vrednosti minimalnih prispevkov za socialna zavarovanja upravičeni tisti, ki bodo letos zaslužili manj kot 20.000 evrov. Tisti, ki bodo zaslužili več, bi lahko sredstva vrnili ob obračunu dohodnine.

V okviru skupine na Facebooku, imenovane Pomoč samozaposlenim v kulturi v času kovid19, se je osnovala tudi pobuda za humanitarno akcijo za kulturnike, ki potrebujejo pomoč v nastali situaciji.

Spodaj lahko preberete celotno besedilo peticije, ki jo lahko podpišete tukaj.

Apel Vladi Republike Slovenije za pomoč samozaposlenim zaradi posledic epidemije koronavirusa

Samozaposlenih je v Sloveniji več kot 100.000, kar je več kot 12 % delovnega prebivalstva. Epidemija koronavirusa je z ohromitvijo javnega življenja in zastojem gospodarstva mnoge med njimi že zelo prizadela, saj so ostali brez dela, zaradi česar bodo imeli tudi težave s poravnavanjem obveznih prispevkov za socialna zavarovanja.
Apeliramo na vlado, da nemudoma sprejme interventni ukrep z dvema oblikama pomoči od 1. 3. 2020 do uradne razglasitve konca epidemije in ponovne vzpostavitve javnega, gospodarskega in kulturnega življenja.
1. Oprostitev plačila obveznih prispevkov za socialna zavarovanja
Samozaposleni naj bodo oproščeni plačila obveznih prispevkov za socialna zavarovanja v višini zakonsko določene minimalne postavke.
Za kriterij predlagamo: do oprostitve plačila v višini minimalnih prispevkov za socialna zavarovanja naj bodo upravičeni tisti, ki bodo v celem letu 2020 zaslužili manj kot 20.000 evrov. Tisti, ki bodo zaslužili več, bodo sredstva vrnili ob obračunu dohodnine.
2. Pomoč tistim, ki so nenadoma ostali brez dela
Nekateri samozaposleni so ostali povsem brez sredstev za preživetje in potrebujejo pomoč.
Za kriterij predlagamo: če so v preteklem mesecu zaslužili manj, kot je višina neto minimalne plače, naj jim država nameni pomoč v obliki pokritja te razlike.
V želji, da se vsi, tako vlada kot tudi zdravstveni sistem in družba, uspešno spopademo z ogrožajočo nevarnostjo, ljudje pa znova povežemo v podpori, sočutju in sodelovanju, vas prijazno pozdravljamo.