"Želimo poudariti enotnost nadzornega sveta in ovreči morebitne domneve o razlikah med člani, na kar bi lahko navajala Sluiterjeva zahteva po menjavi dveh članov," so nazorniki zapisali v objavi na spletni strani Ljubljanske borze. Foto: BoBo

Nizozemska družba Home Products Europe, ki ima v lasti petodstotni delež Gorenja in katere zastopnik je nekdanji član uprave Gorenja Philip Alexander Sluiter, zahteva sklic izredne skupščine, na njej pa bi namesto predsednika Marka Voljča in člana Uroša Slavinca v nadzorni svet imenovali Sluiterja in Roberta Lična.

Nadzorni svet odgovarja, da ima vsak delničar pravico predlagati spremembe v nadzornem svetu, če ni zadovoljen z njegovim delom, da pa je dejstvo, da mnenje enega delničarja ni osnova za menjavo v nadzornem svetu. Za spremembe v nadzornem svetu pred iztekom mandata je potrebna večina treh četrtin navzočih delničarjev na skupščini.

Uprava jih redno obvešča
Nadzorniki zatrjujejo, da jim uprava redno poroča o različnih vidikih poslovanja družbe ter da jo podpirajo tako glede poslovnih odločitev kot glede iskanja strateških partnerjev. Seznanjeni so bili o sodelovanju z družbo Panasonic in skrbnem pregledu. "Glede na to, da pristojne institucije v izvedenih nadzornih postopkih glede poročanja Gorenja kot javne družbe niso ugotovile kršitev, ocenjujemo, da je bilo tudi to ustrezno," so navedli.

Glede prijateljskega odnosa uprave in nadzornega sveta, o katerem je pisal časnik Finance, so zapisali, da je "povsem normalno", da so se v dolgoletnem delovanju "znanstva predsednika uprave Franja Bobinca in članov nadzornega sveta Gorenja okrepila, odločno pa zanikamo, da bi to kakor koli vplivalo na razprave in odločitve nadzornega sveta glede poslovanja Gorenja".

Nadzorniki še pravijo, da je pred skupino Gorenje "zelo turbulentno obdobje, zato je stabilno vodenje v interesu družbe, njenih deležnikov in delničarjev".