Združenje nadzornikov je vladi in podjetjem poslalo priporočila za ukrepanje ob omejitvah zaradi epidemije. Foto: BoBo
Združenje nadzornikov je vladi in podjetjem poslalo priporočila za ukrepanje ob omejitvah zaradi epidemije. Foto: BoBo

V združenju predlagajo, naj vlada sprejme interventni zakon, ki bi začasno urejal problematiko korporativnega upravljanja. Z njim bi podaljšali rok za izvedbo skupščin delniških družb v letošnjem letu, temu bi se prilagodili vsi roki za potrditev letnega poročila in preostalih sklepov.

Priporoča se, da se dobiček ne razdeli ali pa se razdeli le delno.

Združenje nadzornikov Slovenije

Če so mandati organov družb vezani na skupščinske sklepe, pa teh ni mogoče izvesti, predlagajo, naj se mandati trenutnih organov podaljšajo do naslednje redne skupščine. Predlagajo, da se zagotovi delo notarjev v nujnih zadevah, kamor se vključijo tudi izvedbe skupščin. Te se lahko izvedejo brez fizične prisotnosti, če se zagotovi ugotavljanje identitete udeležencev, varno komuniciranje in navzočnost notarja.

Družbam, ki so skupščine že sklicale oz. imajo predviden sklic skupščine v obdobju, v katerem bodo še veljale omejitve zaradi novega koronavirusa, svetujejo, naj pravočasno razmislijo o morebitnem preklicu oz. preložitvi. Poskrbijo naj za pravočasno in enakomerno obveščanje delničarjev oz. družbenikov ter preučijo možnosti izvedbe skupščin na daljavo.

V združenju predlagajo, naj vlada sprejme interventni zakon, ki bi začasno urejal problematiko korporativnega upravljanja. Foto: MMC RTV SLO
V združenju predlagajo, naj vlada sprejme interventni zakon, ki bi začasno urejal problematiko korporativnega upravljanja. Foto: MMC RTV SLO

Problematičen zakon o finančnem poslovanju

V ZNS-ju so za problematično področje v teh razmerah označili tudi sledenje določbam zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki določajo obveznosti in roke za začetek postopkov zaradi insolventnosti in odgovornost članov organov vodenja in nadzora družb za nepravočasno ukrepanje. Zato so vladi predlagali začasni suspenz teh določb in omejitve odgovornosti.

Nadzornim svetom in komisijam v družbah priporočajo izvedbo sej z uporabo informacijskih tehnologij. Ob tem vodstva družb opozarjajo, naj pri oblikovanju predlogov za delitev bilančnega dobička na letošnjih skupščinah upoštevajo spremenjene razmere in povečanja tveganja za poslovanje družb. "Priporoča se, da se dobiček ne razdeli ali pa se razdeli le delno," so zapisali.

Glede vladnega predloga za 30-odstotno znižanje vseh sejnin in drugih denarnih nadomestil, ki jih prejemajo člani nadzornih svetov v gospodarskih družbah v neposredni in posredni večinski lasti države, pa so v priporočilih vladi zapisali, da mora biti to izvedeno skladno s pravili korporativnega upravljanja, torej s sklepi skupščin, ki morajo biti časovno omejeni za čas trajanja epidemije.