Foto: Goran Rovan
Foto: Goran Rovan

Kot je objavila uprava za jedrsko varnost, so puščanje odkrili na zvaru cevovoda za varnostno vbrizgavanje, približno en meter od jedrskega reaktorja. Puščanje primarnega hladila ni dosegalo omejitve, pri kateri je treba zaustaviti elektrarno.

Tesnost primarnega sistema se med obratovanjem elektrarne stalno nadzoruje z različnimi sistemi za detekcijo puščanja, ki so predvsem meritev radioaktivnosti delcev in ozračja v zadrževalnem hramu, meritev ravni tekočine na dnu zbiralnika zadrževalnega hrama in preverjanje dotoka vode iz sistema za uravnavanje volumna. Puščanje so odkrili iz preverjanja dotoka vode iz sistema za uravnavanje volumna.

"Čeprav je bila količina puščanja približno štirikrat manjša od obratovalne omejitve, se je osebje elektrarne preventivno odločilo za zaustavitev elektrarne. Vsi drugi parametri (tlak, temperatura, radioaktivnost primarnega hladila ...) so bili med dogodkom v običajnih mejah, saj na njih puščanje ni imelo vpliva. Tudi med zaustavitvijo elektrarne so bili vsi parametri v običajnih mejah," navaja uprava.

Mesto puščanja bodo temeljito analizirali, predvidoma v četrtek bo izveden ultrazvočni pregled. Preverili bodo tudi stanje na veji cevovoda za varnostno vbrizgavanje, ki je priključen na drugo stran reaktorja, saj se jedrska varnost med drugim zagotavlja tudi z redundanco več enakovrednih sistemov, pojasnjujejo.

Na začetku naslednjega tedna je predviden iznos goriva iz reaktorja v bazen za izrabljeno gorivo. Po premestitvi goriva in določitvi vzroka za pojav razpoke bodo začeli popravljati poškodbo. "Območje popravila je zahtevno predvsem zaradi bližine reaktorske posode in posledično visoke radioaktivnosti," pravijo in zagotavljajo, da je dosledno izvajanje ukrepov varstva pred sevanji za delavce, ki izvajajo aktivnosti pregleda in popravila, ena od prioritet NEK-a in uprave.

Nenačrtovano zaustavitev NEK-a bodo izkoristili tudi za izvedbo nekaterih remontnih aktivnosti. Izvedli bodo tiste spremembe in nadgradnje na objektu, za katere so že dobili odobritev uprave za jedrsko varnost in za katere so na voljo material in deli ter podpora podizvajalcev. Izvedle se bodo tudi druge manj pomembne aktivnosti, kar bo predvidoma skrajšalo dolžino rednega remonta in menjave goriva v letu 2024, še pravi uprava za jedrsko varnost.

V NEK-u pričakujejo, da bo odprava napake trajala nekaj tednov. Predsednik uprave NEK-a Gorazd Pfeifer je danes na poslovni konferenci Energetika 2023 izrazil pričakovanje, da bo elektrarna znova v omrežje priključena novembra.