Nama se ukvarja z upravljanjem lastnih nepremičnin.  Foto: BoBo/Borut Živulović
Nama se ukvarja z upravljanjem lastnih nepremičnin. Foto: BoBo/Borut Živulović

Nemški sklad zasebnega kapitala Katera Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P11 sklad je namero za prevzem objavil pred mesecem dni, zdaj pa je objavil še prevzemno ponudbo, ki se nanaša na vseh 953.795 delnic Name, zmanjšano za 835.301 delnic, ki jih ima prevzemnik že v lasti, in 1496 delnic, ki so v lasti družbe Salinera. Gre torej za skupno 116.998 preostalih delnic Name, izhaja iz ponudbe, objavljene v Delu in na spletni strani Ljubljanske borze.

Največja posamična lastnica Name je bila do pred kratkim Zavarovalnica Triglav, ki je imela na dan 31. december 2023 v lasti 39,07 odstotka delnic, sledili so Generali zavarovalnica – kritno premoženje s 33,19-odstotnim deležem, zavarovalnica Generali s 15,32-odstotnim in delniški vzajemni sklad Triglav steber z 10,97-odstotnim lastniškim deležem.

Sklad Katera je 19. aprila letos z družbami Zavarovalnica Triglav, Generali zavarovalnica in Generali zavarovalnica – Sklad neživljenjskih zavarovanj sklenil kupoprodajno pogodbo, na podlagi katere je prevzel 835.301 delnic Name oz. 87,58 odstotka vseh izdanih delnic omenjene družbe. Tudi pri tem poslu je nakupna cena za delnico znašala 25 evrov.

Nama se ukvarja z upravljanjem lastnih nepremičnin; upravlja več kot 25.000 kvadratnih metrov nepremičnin na šestih lokacijah, izhaja iz objave na spletni strani družbe, ki jo od septembra lani vodi Mateja Erman. Prokurist podjetja je Aleš Mataj.

Nama je v letu 2023 ustvarila 3,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje (skoraj v celoti se ti nanašajo na prihodke od najemnin), kar je 11 odstotkov več kot leto pred tem. Dobiček iz poslovanja se je prav tako povečal za 11 odstotkov, na 1,2 milijona evrov, čisti dobiček, ki vključuje tudi slabitve naložbe v odvisno družbo Nama In v znesku 480.000 evrov, pa je bil pri 472.000 evrih večji za 32 odstotkov, izhaja iz letnega poročila Name za lani, objavljenega na Ajpesu.