Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Kot je nemški sklad zapisal v objavi v časopisu Delo, je o prevzemu že obvestil Agencijo za trg vrednostnih papirjev, varuha konkurence, poslovodstvo in predstavnike delavcev Name.
Nama je družba, ki se ukvarja z upravljanjem lastnih nepremičnin; upravlja več kot 25.000 kvadratnih metrov nepremičnin na šestih lokacijah, izhaja iz objave na spletni strani družbe, ki jo od septembra lani vodi Mateja Erman. Nadzorniki so ji zaupali petletni mandat, potem ko so potrdili sporazum o prenehanju mandata dotedanji predsednici uprave Simoni Kozjek. Prokurist podjetja je Aleš Mataj.

Delnica Name kotira v standardni kotaciji Ljubljanske borze. Njen tečaj je 6. marca letos, ko je bil sklenjen zadnji posel s to delnico, znašal 15 evrov.

Največja posamična lastnica Name je Zavarovalnica Triglav, ki je imela na dan 31. december 2023 v lasti 39,07 odstotka delnic, sledijo Generali zavarovalnica – kritno premoženje s 33,19-odstotnim deležem, zavarovalnica Generali s 15,32-odstotnim in delniški vzajemni sklad Triglav steber z 10,97-odstotnim lastniškim deležem. Mali delničarji imajo v lasti 1,45 odstotka delnic Name.

Nama je v letu 2023 ustvarila 3,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje (skoraj v celoti se ti nanašajo na prihodke od najemnin), kar je 11 odstotkov več kot leto pred tem. Dobiček iz poslovanja se je prav tako povečal za 11 odstotkov, na 1,2 milijona evrov, čisti dobiček, ki vključuje tudi slabitve naložbe v odvisno družbo Nama In, 480.000 evrov pa je bil pri 472.000 evrih večji za 32 odstotkov, izhaja iz letnega poročila Name za lani, objavljenega na Ajpesu.