Kot so sporočili z ministrstva za gospodarstvo, so izdali končno poročilo o preverjanju izvajanja druge faze projekta Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo turizem (SRIPT), ki ga izvaja Turistično-gostinska zbornica Slovenije (TGZS). "V okviru izvedene kontrole je bilo zaznano dvojno uveljavljanje stroškov in nepravilnosti na področju najemanja ter izplačil zunanjim izvajalcem, kjer TGZS-ju ni uspelo izkazati revizijske sledi. Obstaja tudi sum, da so bili nekateri dokumenti v zadevi ponarejeni oziroma da niso pristni," so ugotovili.

V treh mesecih bo znano, koliko bo morala zbornica vrniti

Ministrstvo je nadzor skladno s poslovno prakso, kot pravi, izvedlo na vzorcu izplačil. "Zaradi teže ugotovljenih nepravilnosti bo ministrstvo v nadaljnjem postopku preverilo vsak do zdaj uveljavljani račun TGZS-ja, torej celotno drugo fazo projekta SRIPT. Na ta način bo določilo višino glavnice, ki jo bo moral TGZS skupaj z zamudnimi obrestmi vrniti ministrstvu," so navedli.
Napovedali so, da bo postopek, v katerem bo znana višina dolžnih vračil, končan najpozneje v roku treh mesecev.

 Foto: BoBo/Manca Rožman
Foto: BoBo/Manca Rožman

Ministrstvo zagotavlja, da kljub ugotovljenim nepravilnostim podpira nadaljnji razvoj trajnostnega turizma, "ki je za Slovenijo strateškega pomena in predstavlja močno komparativno prednost ter razvojno nišo Slovenije". "Pri tem pa je ključnega pomena, da se nepravilnosti odpravijo in se nemudoma zagotovi skladnost izvajanja projekta z nacionalno in EU-zakonodajo ter pogodbo o financiranju SRIPT," so še zapisali.

Sum goljufije in ponarejanja listin

Ministrstvo je 30. oktobra sporočilo, da je Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani naznanilo sum kaznivih dejanj goljufije, goljufije v škodo EU-ja in ponarejanja listin pri projektu SRIPT zoper TGZS, njegovo takratno direktorico Klavdijo Perger in druge fizične osebe.
Zadržalo je tudi izplačilo tretjega dela druge faze projekta SRIPT, zaradi česar je upravni odbor zbornice septembra naročil izredno revizijo izvajanja tega projekta.

Na podlagi preliminarnih ugotovitev revizorjev je upravni odbor zbornice na dopisni seji 25. oktobra Pergerjevo razrešil z mesta koordinatorice projekta SRIPT in na to mesto začasno imenoval Dimitrija Picigo. Kmalu zatem, 4. novembra, je upravni odbor TGZS-ja Pergerjevo razrešil še z mesta direktorice. Za v. d. direktorja je imenoval Fedjo Pobegajla.

V zbornici so takrat poudarili, da je projekt SRIPT tako za zbornico kot za slovenski turizem strateškega pomena. Gre namreč za prvi projekt v slovenskem turizmu, ki je vanj umestil funkcijo raziskav in razvoja ter tako dvignil dodano vrednost v panogi ter prvič začel interdisciplinarno povezovanje med različnimi panogami. Dodali so, da so na podlagi posameznih nepravilnosti že sprejeli nekatere interne ukrepe in da bodo z imenovanjem v. d. direktorja zbornice ter novega koordinatorja projekta SRIPT zagotovili, da se v prihodnje ne bodo pojavljale nepravilnosti.

Med zunanjimi sodelavci projekta tudi zdajšnja kmetijska ministrica

Med zunanjimi sodelavci projekta je bila tudi zdajšnja kmetijska ministrica Aleksandra Pivec, ki je bila v času sodelovanja pri projektu državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, to sodelovanje pa je končala dan pred nastopom funkcije ministrice. Kot je v ponedeljek zatrdila na seji odbora DZ-ja, na kateri so se ukvarjali z nepravilnostmi pri SRIPT-u, sodelovanje pri projektu ni vplivalo na opravljanje njene takratne funkcije.

Pivčeva je pri projektu med drugim pripravila strokovne podlage posameznih znanstvenoraziskovalnih podlag in razvojnih projektov znotraj akcijskega načrta SRIPT, predloge za njihovo vključevanje v mednarodne partnerske povezave in EU-iniciative, pa tudi pregled možnosti internacionalizacije za pridobivanje evropskih sredstev ter pregled in svetovanje glede mrež mednarodnih partnerstev za namen internacionalnih vsebin akcijskega načrta.
"Gradiva za vse naštete dejavnosti sem pripravljala sama," je zagotovila. Ministrica je, kot je navedla, po odštetju in plačilu vseh prispevkov in po plačilu akontacije dohodnine za delo prejela nekaj manj kot 20.000 evrov.